Κυριακή, 21 Απριλίου 2019

Το πρόγραμμα προπονήσεων της Μεγάλης Εβδομάδας. Ρεπό για εκκλησία και ξεκούραση, από Μεγάλη Παρασκευή έως και Δευτέρα του Πάσχα

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  22.4
2.30-4           μ.μ.                     ΠΑΓΚΟΡ.  Δ-Ε                                   Γυμνάσιο
5.45-7           μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΠΑΓΚΟΡ. PRE A              Σχολή Δοκίμων
7-8.30           μ.μ.                     ΠΑΓΚΟΡ.   Β                                      Σαλπέας

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ         23.4
6.30-8          μ.μ.                       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE A                    Γυμνάσιο
6.45-8          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                         Σχολή Δοκίμων
7.45-9          μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε                                   Σχολή Δοκίμων
8.30-10        μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                         Σαλπέας

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  24.4                             
4-5.30         μ.μ.                     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                           Σαλπέας
4-5.30         μ.μ.                     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Ε                       Γυμνάσιο
5.30-7         μ.μ.            ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                         Σαλπέας                    
6-7.30         μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                        Σχολή Δοκίμων
7-8.30         μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                          Γυμνάσιο
7.30-9         μ.μ.                        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-PRE A                    Σχολή Δοκίμων

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ   25.4
4-5.30         μ.μ.               ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                                 Σαλπέας
5.30-7         μ.μ.               ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                         Σαλπέας
6.45-8         μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α-PRE A                        Σχολή Δοκίμων
8-9              μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                        Σχολή Δοκίμων
8.30-10       μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                        Σαλπέας