Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Οι προπονήσεις Πέμπτης και Παρασκευής

Οι προπονήσεις του διημέρου Πέμπτης-Παρασκευής 12-13/9 :

ΠΕΜΠΤΗ
4-5.30              μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡ. Β-Γ                        Σαλπέας            
 8.30-10           μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α                     Σαλπέας
10-11.30          μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Ε                      Σαλπέας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.30-4             μ.μ.               ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε                        Σαλπέας
4-5.30             μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Α                     Σαλπέας
5-6.30             μ.μ.               ΚΟΡΑΣ. Β-PRE A                    Γυμνάσιο
5.30-7             μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Ε                       Σαλπέας