Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Το πρόγραμμα Πέμπτης και Παρασκευής για τις προπονήσεις μας

ΠΕΜΠΤΗ             26.9
4-5.15       μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β                Σαλπέας  
8.30-10     μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Α                Σαλπέας
10-11.30   μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Ε                 Σαλπέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     27.9
2.30-4       μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡ. Γ                         Γυμνάσιο
4-5.30       μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε                     Σαλπέας
4-5.30       μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Β                  Γυμνάσιο
5.30-7       μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Δ                  Σαλπέας
5.30-7       μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α                  Γυμνάσιο