Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Για τα παιδιά μας που ενδιαφέρονται για Ιωννίδειο και Ζάννειο

 Οι εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών θα γίνονται σε δύο επίπεδα: στην τελευταία τάξη του Δημοτικού για την εισαγωγή στο Γυμνάσιο και στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου για την εισαγωγή στο Λύκειο.
Οι αλλαγές αυτές θα αφορούν την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά για το σχολικό έτος 2013-14.
Τι θα ισχύει από την επόμενη χρονιά
Οπως έχει αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) σε σχέδιό της, για την επόμενη σχολική χρονιά θα ισχύσουν τα παρακάτω για την εισαγωγή των μαθητών και των μαθητριών στα Πειραματικά σχολεία.
- Η επιλογή των υποψηφίων στα Πρότυπα Πειραματικά νηπιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση. Για τα Πειραματικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία τα οποία συνδέονται μεταξύ τους οι απόφοιτοι του νηπιαγωγείου θα εγγραφούν στο συνδεδεμένο δημοτικό σχολείο. Ο αριθμός των παιδιών που μπορεί να εγγραφούν στο Πρότυπο Πειραματικό δημοτικό σχολείο είναι ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πρότυπου Πειραματικού νηπιαγωγείου, προσαυξημένος ως και κατά 50%. Αν το Πρότυπο Πειραματικό δημοτικό σχολείο δεν συνδέεται με Πρότυπο Πειραματικό νηπιαγωγείο, η εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών θα γίνει με κλήρωση.
- Η εισαγωγή όλων των μαθητών και των μαθητριών στην Α' Γυμνασίου στα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια θα γίνει με τεστ δεξιοτήτων. Στην ίδια διαδικασία συμμετέχουν και οι μαθητές και μαθήτριες από τα υφιστάμενα δημοτικά και γυμνάσια που συνδέονται μεταξύ τους.
- Η εισαγωγή όλων των μαθητών και των μαθητριών σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο γίνεται ύστερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων) όπου θα συμμετέχουν και οι μαθητές ή οι μαθήτριες από τα υφιστάμενα γυμνάσια και λύκεια που συνδέονται μεταξύ τους.
Οι γονείς των υποψήφιων μαθητών θα καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις μέσα στον Μάιο και οι σχετικές εξετάσεις θα γίνουν τον Απρίλιο.