Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Το πρόγραμμα της εβδομάδας

ΔΕΥΤΕΡΑ

2.30-4                μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡ.  Α                                Σαλπέας
4-5.30                μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                    Γυμνάσιο
5.30-7                μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                    Γυμνάσιο   
7-8.30                     μ.μ.                           ΚΟΡ. Β-Δ, ΠΑΓΚΟΡ.Β                   Σαλπέας
ΤΡΙΤΗ
4-5.30             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                Γυμνάσιο
5.30-7             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ, ΠΑΓΚΟΡ.Β              Γυμνάσιο          
ΤΕΤΑΡΤΗ
2.30-4              μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                                Σαλπέας
2.30-4.30         μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β, ΝΕΑΝΙΔΕΣ                Γυμνάσιο
5.30-7              μ.μ.                 ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                        Γυμνάσιο
7-8.30              μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                 Γυμνάσιο
8.30-10            μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡ. Δ                                            Σαλπέας
ΠΕΜΠΤΗ
2.30-4             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                  Γυμνάσιο
3.45-5.15        μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                                 Γυμνάσιο
5.15-6.45        μ.μ.                  ΚΟΡΑΣ. Α-Β, ΝΕΑΝΙΔΕΣ                       Γυμνάσιο
8.30-10.30      μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ.   Α                                            Σαλπέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.30-4             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                Σαλπέας
3.30-5             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                                Γυμνάσιο
5-6.30             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Α-Β                                         Γυμνάσιο
6.30-8             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β,ΝΕΑΝΙΔΕΣ                 Γυμνάσιο