Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Προσοχή : Ολες οι προπονήσεις της Κυριακής θα γίνουν στο Σαλπέας

ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15              π.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ-Ε                        Σαλπέας
10.15-11.45       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β                         Σαλπέας
11.45-1              μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                              Σαλπέας
1-2.15                μ.μ.                      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                     Σαλπέας