Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου 16-17 Ιουνίου :

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.30          π.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β                              Σαλπέας
9-10.15          π.μ.          ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                 Σαλπέας
10-11             π.μ.          BABY VOLLEY                                   Σαλπέας
10.15-11.30   π.μ.           ΘΑΛΕΙΑ                                             Σαλπέας
11.30-1          μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ                                    Σαλπέας  ( φιλικό )
1-2.30            μ.μ.           ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                 Γυμνάσιο
2.30-4            μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Α-Β, ΚΟΡ. Δ                   Γυμνάσιο ( φιλικό )
4-5.30            μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡ.  Ε-ΚΛΕΙΩ                        Σαλπέας


ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15          π.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Δ                        Σαλπέας
9-10.15          π.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Β, ΚΟΡ.Β-Δ                     Γυμνάσιο
10-11             π.μ.           BABY VOLLEY                                    Σαλπέας        
10.15-11.30   π.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Ε, ΚΛΕΙΩ                      Γυμνάσιο
11.30-1          μ.μ.           ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                   Γυμνάσιο        
1-2.15            μ.μ.           ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                Σαλπέας
2.15-3.30       μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                          Σαλπέας