Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου για τις υποδομές μας


ΣΑΒΒΑΤΟ   12/1
9-10.30         π.μ.                ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                  Σαλπέας
9-10.15         π.μ.                ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                     Σαλπέας
10.15-11.30  π.μ.                 ΘΑΛΕΙΑ                                Σαλπέας
10.30-11.30   π.μ.              BABY  VOLLEY                     Σαλπέας
11.30-1          μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                 Σαλπέας
1-2.30            μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Κλειώ      Γυμνάσιο
2.30-4           μ.μ.             ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ        Γυμνάσιο
4-5.30           μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                        Σαλπέας
5.30-7           μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                 Σαλπέας

KYΡIAKH   13/1
9-10.15         π.μ.              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                 Σαλπέας
9-10.15         π.μ.              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Κλειώ    Γυμνάσιο
10.15-11.30  π.μ.              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                 Γυμνάσιο
11.30-1         μ.μ.              ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ        Γυμνάσιο
11.30-12.30  μ.μ.              BABY VOLLEY                        Σαλπέας
1-2.15           μ.μ.              ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                          Σαλπέας
2.15-3.30      μ.μ.              ΘΑΛΕΙΑ                                     Σαλπέας

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ : 

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
Αργυρούπολη-Πορφύρας            Κυριακή   4             μ.μ.
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
Απολλώνιος-Πορφύρας               Σάββατο  6.30         μ.μ.
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β
Ηλιούπολη-Πορφύρας                 Κυριακή   12.45      μ.μ.
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ
Πορφύρας-Ηλιούπολη                 Κυριακή   4             μ.μ.
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ
Ηλιούπολη-Πορφύρας                 Κυριακή   11            π.μ.