Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Το πρόγραμμα της εβδομάδας 26.6-30.6 για τις υποδομές μας με τις αναγκαίες αλλαγές

ΔΕΥΤΕΡΑ
2.30-4          μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ              Σαλπέας
4-5.30          μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β               Σαλπέας
5.30-7          μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β-Γ                  Σαλπέας
7-8.30          μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                      Σαλπέας

ΤΡΙΤΗ
4-5.30           μ.μ.                   ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ          Γυμνάσιο
6.30-8          μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   B-Γ             Γυμνάσιο


ΤΕΤΑΡΤΗ
2.30-4         μ.μ.                     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β             Σαλπέας         
4-5.30         μ.μ.                   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ               Σαλπέας
5.30-7        μ.μ.                    ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ       Σαλπέας
7-8.30        μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ                 Γυμνάσιο


ΠΕΜΠΤΗ

5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ-Δ          Σαλπέας
10-11.30   μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                      Σαλπέας


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4-5.30     μ.μ.    ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ-ΠΑΓΚΟΡ. Δ            Σαλπέας      
5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                  Σαλπέας
7-8.30       μ.μ.                           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                     Σαλπέας

Το Σαββατοκύριακο 1-2 Ιουλίου, οι προπονήσεις θα γίνουν ΚΑΝΟΝΙΚΑ.