Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Οι προπονήσεις του Σαββατικύριακου

Το Σαββατοκύριακο 17-18 Ιουνίου, η δραστηριότητα των υποδομών μας έχει ως εξής :

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.15         π.μ.                   ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-BABY VOLLEY                       Σαλπέας
9-10.30         π.μ.       ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ  φιλικό με ΡΕΝΤΗ                    Σαλπέας
10.15-11.30  π.μ.                    ΘΑΛΕΙΑ                                                                Σαλπέας
11.30-1         μ.μ.  ΠΑΓΚΟΡ. Β-ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ φιλικό με ΡΕΝΤΗ        Σαλπέας
1-2.30           μ.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                            Γυμνάσιο
2.30-4           μ.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                            Γυμνάσιο
5.30-7           μ.μ.                    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                     Σαλπέας
7-8.30           μ.μ.                    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β-ΠΑΓΚΟΡ. Α                            Σαλπέας

ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15         π.μ.                     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                           Γυμνάσιο  
10.15-11.30  π.μ.         ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ-ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                Γυμνάσιο
11.30-1         μ.μ.                    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-ΠΑΓΚΟΡ. Α                            Γυμνάσιο
1-2.15           μ.μ.                    ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-BABY VOLLEY                       Σαλπέας
2.15-3.30      μ.μ.                    ΘΑΛΕΙΑ                                                                 Σαλπέας
3.30-5.30      μ.μ.          ΠΑΓΚΟΡ.Β-ΠΑΓΚΟΡ. Γ  φιλικό                                  Σαλπέας
7-8.30           μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                     Σαλπέας