Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Το πρόγραμμα των υποδομών μας το Σαββατοκύριακο 13-14/1

Tο πρόγραμμα των προπονήσεων στις 13-14/1 :

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.15             π.μ.                 ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                           Σαλπέας
9-10.30             π.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                             Σαλπέας
10-11                π.μ.                 BABY  VOLLEY                            Σαλπέας
10.15-11.30      π.μ.                 ΘΑΛΕΙΑ                                        Σαλπέας
11.30-1             μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ-Δ                Σαλπέας     ( ΦΙΛΙΚΟ )
1-2.30               μ.μ.                 ΕΝΗΛΙΚΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ            Γυμνάσιο
2.30-4               μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                    Γυμνάσιο

ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15             π.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                     Σαλπέας
10.15-11.30      π.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                         Γυμνάσιο
11.30-12.30      μ.μ.                  BABY VOLLEY                              Σαλπέας
11.30-1             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                     Γυμνάσιο
11.30-1             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                     Σαλπέας
1-2.15               μ.μ.                  ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                              Σαλπέας
2.15-3.30          μ.μ.                  ΘΑΛΕΙΑ                                          Σαλπέας
3.30-5               μ.μ.                  ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ              Σαλπέας