Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Το πρόγραμμα προπονήσεων έως και την Παρασκευή

Το προπονητικό πρόγραμμα μας έως και την Παρασκευή, προσαρμοσμένο ανάλογα με τα δεδομένα της προσέλευσης των παιδιών και της μη λειτουργίας των σχολείων :

ΤΡΙΤΗ  2/1
2.30-4  μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Γ                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ
4-5.30  μ.μ.               ΠΑΓΚΟΡ.  Γ-Δ                           ΓΥΜΝΑΣΙΟ
5.30-7  μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ
8-9       μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                           ΣΝΔ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1
2.30-4  μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                             ΣΑΛΠΕΑΣ    
4-5.30  μ.μ.               ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ
5.30-7  μ.μ.               ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ        ΓΥΜΝΑΣΙΟ
6-7       μ.μ.               ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                   ΣΝΔ
7-8.30  μ.μ.               ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
7-9       μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                            ΣΝΔ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1
2.30-4     μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ
4-5.30     μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
5.30-7     μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Δ                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ
8-9          μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                           ΣΝΔ
8.30-10   μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                            ΣΑΛΠΕΑΣ
10-11.30 μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ         ΣΑΛΠΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1
2.30-4    μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                  ΣΑΛΠΕΑΣ
2.30-4    μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                 ΓΥΜΝΑΣΙΟ
4-5.30    μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                            ΓΥΜΝΑΣΙΟ
5.30-7    μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                           ΓΥΜΝΑΣΙΟ
7-8.30    μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                          ΣΑΛΠΕΑΣ