Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Οι προπονήσεις της Κυριακής

Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου, οι προπονήσεις των υποδομών μας θα γίνουν ως εξής :

9-10.15         π.μ.                ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ              Σαλπέας
9-10.15         π.μ.                ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                       Γυμνάσιο
10.15-11.30  π.μ.                ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                       Γυμνάσιο
11-12            π.μ.                BABY  VOLLEY                       Σαλπέας
11.30-1         μ.μ.                ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ               Γυμνάσιο
1-2.15           μ.μ.              ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ      Σαλπέας
2.15-3.30      μ.μ.                ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ       Σαλπέας  
3.30-5           μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                 Σαλπέας
5-6.30           μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                          Σαλπέας