Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Τελευταία εβδομάδα ισχύος του μεταβατικού προγράμματος. Το κανονικό προπονητικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου

ΔΕΥΤΕΡΑ      1.10
2.30-3.45  μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                  Γυμνάσιο
2.30-3.45 μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                               Σαλπέας 
3.45-5      μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ, Ε-Κλειώ                Σαλπέας
5.30-7     μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                       Σαλπέας
7-8.30     μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                       Σαλπέας 
TΡΙΤΗ              2.10
3-4.30      μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                Γυμνάσιο
4-5.30      μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                        Σαλπέας
5.45-7      μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                    Γυμνάσιο
8.30-10    μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                        Σαλπέας
ΤΕΤΑΡΤΗ         3.10        
2.30-3.45 μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                         Σαλπέας
3.45-5      μ.μ.               ΠΑΓΚΟΡ. Δ, Ε  -ΚΛΕΙΩ                           Γυμνάσιο
4-5.30      μ.μ.                ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                    Σαλπέας
5.30-7      μ.μ.               ΘΑΛΕΙΑ                                                   Σαλπέας
5.30-7      μ.μ.               ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                  Γυμνάσιο
ΠΕΜΠΤΗ          4.10
2.30-4      μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                        Γυμνάσιο
4-5.30      μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                 Σαλπέας
5.30-7     μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                        Γυμνάσιο
7-8.30     μ.μ.               ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                        Γυμνάσιο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     5.10
2.30-4          μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                    Γυμνάσιο
2.30-4          μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-ΚΛΕΙΩ                 Σαλπέας
4-5.30          μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                             Σαλπέας
5.30-7          μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                  Σαλπέας


5.30-7         μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                                     Γυμνάσιο