Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2018

Οι προπονήσεις του τετραημέρου 27-30/12

ΠΕΜΠΤΗ 27.12
4-5.30         μ.μ.                        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                       Σαλπέας
5.30-7         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Κλειώ, Ε             Σαλπέας
6.45-8         μ.μ.                        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β-Γ                Σχολή Δοκίμων


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.12
2.30-4         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Γ                            Σαλπέας
4-5.30         μ.μ.                   ΠΑΓΚΟΡ. Δ-ΚΛΕΙΩ                    Σαλπέας
5.30-7         μ.μ.                        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β-Γ                Σαλπέας
5.45-7         μ.μ.                        ΠΑΓΚΟΡ. Ε                            Σχολή Δοκίμων

ΣΑΒΒΑΤΟ  29.12 
9-10.30         π.μ.                       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β-Γ              Σαλπέας
9-10.15         π.μ.                       ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                     Σαλπέας
10.15-11.30  π.μ.                       ΘΑΛΕΙΑ                                Σαλπέας
10-11            π.μ.                       BABY VOLLEY                     Σαλπέας
11.30-1         μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ. Δ-ΚΛΕΙΩ, Ε ( Φιλικό )        Σαλπέας
1.15-2.45      μ.μ.               ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                 Γυμνάσιο
4-5.30           μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡ.  Γ                           Σαλπέας
5.30-7           μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                        ΣαλπέαςΚΥΡΙΑΚΗ  30.12 
9-10.15         π.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                   Σαλπέας
10.15-11.30  π.μ.                    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ                          Γυμνάσιο
11.30-1         μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡ. Δ-ΚΛΕΙΩ, Ε ( Φιλικό )        Γυμνάσιο
11.30-12.30  μ.μ.                        BABY VOLLEY                       Σαλπέας
1-2.15           μ.μ.                  ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ               Σαλπέας
2.15-3.30      μ.μ.                 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                  Σαλπέας
3.30-5.30      μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β-Γ                        Σαλπέας