Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

ΣΑΒΒΑΤΟ     8/12 
9-10.30             π.μ.           Κορασίδες Δ             Σαλπέας
9-10.15             π.μ.           Πορφυράκια             Σαλπέας    ( Τουρνουά )
10-11                π.μ.           Baby Volley                 Σαλπέας
10.15-11.30      π.μ.           Θάλεια                        Σαλπέας
11.30-1             μ.μ.           Παγκορασίδες Γ-Ε    Σαλπέας    ( Φιλικό )
1-2.30               μ.μ.           Παγκορ. Δ-Κλειώ     Γυμνάσιο    
2.30-4              μ.μ.            Ενήλικες Γυναίκες    Γυμνάσιο
4-5.30              μ.μ.            Κορασίδες Β              Σαλπέας  
       
Τουρνουά για τα Πορφυράκια στις 9 π.μ. στο Σαλπέας με τους Λέοντες Καμινίων. 


ΚΥΡΙΑΚΗ    9/12
9-10.15             π.μ.               Παγκορ.  Γ                Σαλπέας
9-10.15             π.μ.               Κορασίδες     Γ         Γυμνάσιο
10.15-11.30      π.μ.               Ενήλικες Γυναίκες   Γυμνάσιο
11.30-1             μ.μ.                Παγκορ. Ε               Γυμνάσιο
11.30-1             μ.μ.                Παγκορ. Δ-Κλειώ   Σαλπέας
11.30-12.30      μ.μ.                Baby Volley                Σαλπέας
1-2.15               μ.μ.                 Πορφυράκια           Σαλπέας
2.15-3.30          μ.μ.                 Θάλεια                     Σαλπέας


ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Κόρινθος-Πορφύρας                      Σάββατο    7        μ.μ.      Κόρινθος
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
Αρης Αμφιάλης-Πορφύρας           Κυριακή    2.30   μ.μ.      Σιταποθήκες
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
Περιστέρι-Πορφύρας                      Σάββατο    2.30  μ.μ.       Περιστέρι
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β
Πορφύρας-Τελαμών                        Κυριακή    4        μ.μ.      Σαλπέας
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ
Πορφύρας Γ-Πετρούπολη Δ          Σάββατο     6       μ.μ.       Σαλπέας
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ
Τελαμών Γ-Πορφύρας Δ                 Κυριακή   10.30  π.μ.       Σαλαμίνα