Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

Το σημερινό προπονητικό πρόγραμμα

ΚΥΡΙΑΚΗ   3/2
9-10.15            π.μ.               ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ      Γ                                    Σαλπέας
9-10.15            π.μ.               ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ      Ε                                    Γυμνάσιο
10.15-11.30     π.μ.               ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                 Γυμνάσιο
11.30-1            μ.μ.               ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Κλειώ, ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β             Γυμνάσιο
11.30-12.30     μ.μ.               BABY VOLLEY                                                  Σαλπέας
1-2.15              μ.μ.               ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                                Σαλπέας
2.15-3.30         μ.μ.               ΘΑΛΕΙΑ                                                             Σαλπέας