Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στον Πορφύρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ» καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 και ώρα 18.00, στα γραφεία του Σωματείου στο ανοιχτό γήπεδο επί της Ακτής Θεμιστοκλέους 130, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση μελών από το Δ.Σ. – Διοικητικός απολογισμός περιόδου 9.5.2012 – 31.5.2014.
2. Απολογισμός χρηματικής διαχείρισης περιόδων 1.1.2012 – 31.12.2012 και 1.1.2013 – 31.12.2013.
3. Προϋπολογισμός περιόδου 1.1.2014 – 31.12.2014.
4. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού και απολογισμού χρηματικής διαχείρισης.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
7. Διάφορα θέματα
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 20.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Σημείωση: Όσοι από τα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, παρακαλούνται να παραδώσουν σχετική αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εκτύπωση των ψηφοδελτίων. 
                                          
Πειραιάς, 28 Μαΐου 2014
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Κανάκης Τσιριγωτάκης                      Γιώργος Κωνσταντίνου