Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Οι αλλαγές στο Λύκειο


Με στόχο, όπως ειπώθηκε,  να απαλειφθεί η αποστήθιση, να γίνει περιττό το φροντιστήριο και να έχει χρόνο ο μαθητής και για άλλες δραστηριότητες, ανακοινώθηκαν από την υπουργό Παιδείας, οι βασικές αρχές του «νέου λυκείου». Οι αλλαγές θα γίνουν σταδιακά με πρώτους τους μαθητές που θα πάνε στην α' τάξη λυκείου τον προσεχή Σεπτέμβριο να είναι οι πρώτοι που θα δοκιμάζουν τις νέες μεθόδους.
Στην α' τάξη λυκείου οι μαθητές θα έχουν να αντιμετωπίσουν από το Σεπτέμβριο 7 υποχρεωτικά μαθήματα:
Ελληνική Γλώσσα
Θρησκευτικά
Ιστορία
Μαθηματικά
Ξένη Γλώσσα
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική Αγωγή
Επιλεγόμενο μάθημα, η «Ερευνητική Εργασία», που είναι η καινοτομία η οποία εισάγεται και διατρέχει και τις τρεις τάξεις του λυκείου.
Οι μαθητές, δηλαδή, ομαδικά ή και ατομικά θα επιλέγουν ένα θέμα από τα «πακέτα» Τέχνη και Πολιτισμός, Περιβάλλον, Κοινωνικές Ανθρωπιστικές Επιστήμες κ.λπ. και θα το αναπτύσσουν σε μορφή έρευνας, αντλώντας πληροφορίες από το Διαδίκτυο, από πηγές κ.α. και θα συνθέτουν μία εργασία για την οποία θα βαθμολογούνται και μάλιστα μελετάται ο βαθμός αυτός να προσμετράται στη συνολική εικόνα του μαθητή στο τέλος του λυκείου και ίσως θα παίζει ρόλο και στην εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.
Στη β' λυκείου, θα έχουμε δύο κατευθύνσεις: Α και Β, δηλαδή Θετική και Θεωρητική. Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι:
Νέα Ελληνικά
Φυσική Αγωγή
Ερευνητική Εργασία
Θρησκεία και Κόσμος
Αρχές Οικονομίας Διοίκησης
Ιστορία
Μαθηματικά
Φυσική
Βιολογία ή Επιστήμη Υπολογιστών.
Στα επιλογής έχουμε: Εμβάθυνση στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία, την Επιστήμη Υπολογιστών. Αυτά τα μαθήματα αφορούν την κατεύθυνση Α, ενώ τη Β κατεύθυνση αφορούν τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα: Νέα Ελληνικά, Φυσική Αγωγή, Ερευνητική Εργασία, Θρησκεία και Κόσμος, Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης, Ιστορία, Μαθηματικά, Αρχές Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Φιλοσοφία, ενώ επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα): Εμβάθυνση στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Εμβάθυνση στην Ιστορία, Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Λογική, Εφαρμογές Υπολογιστών, Ξένη Γλώσσα και Τέχνη και Πολιτισμός.
Το σύνολο των ωρών και για τις δύο κατευθύνσεις είναι 33. Στη γ' τάξη λυκείου προστίθεται μία ακόμη κατεύθυνση, η Οικονομική. Τα μαθήματα ανά κατεύθυνση είναι:
Κατεύθυνση Α Υποχρεωτικά: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Ερευνητική Εργασία, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία ή Επιστήμη Υπολογιστών, Φυσική Αγωγή και επιλογής με επιλεγόμενα 2 μαθήματα από τα: Εμβάθυνση στα Μαθηματικά, στη Φυσική, στη Βιολογία, στην Επιστήμη των Υπολογιστών, στη Χημεία, Θρησκεία και Κόσμος, Ξένη Γλώσσα.
Στην Κατεύθυνση ΑΒ που είναι η Οικονομική, τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Ερευνητική Εργασία, Ιστορία, Μαθηματικά, Μικροοικονομική, Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφαρμογές Πληροφορικής, Φυσική Αγωγή.
Επιλεγόμενα (από τα οποία επιλέγονται δύο μαθήματα ) είναι τα εξής: Εμβάθυνση στα Μαθηματικά, στην Οικονομία, στην Κοινωνιολογία, στην Τεχνολογία και Ανάπτυξη, τη Θρησκεία και Κόσμος και την Ξένη Γλώσσα.
την Κατεύθυνση Β, την «ανθρωπιστική», τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Ερευνητική Εργασία, Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κοινωνιολογία (Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού), Εισαγωγή στο Δίκαιο (Φιλοσοφία), Λατινικά, Φυσική Αγωγή και Επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα από τα εξής): Εμβάθυνση στα Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Λατινικά, Θρησκεία και Κόσμος, Ξένη Γλώσσα.
Το σύνολο των ωρών είναι και στις τρεις κατευθύνσεις της γ΄τάξης λυκείου 35 ώρες. Να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει κάποιος μαθητής το σχετικό μάθημα εμβάθυνσης είναι να έχει επιλέξει το αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα. Όπως είπε η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, «η α' τάξη λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας και λειτουργεί ως τάξη-γέφυρα ανάμεσα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Οι β' και γ' τάξεις λυκείου παρέχουν προοδευτικά περισσότερη εμβάθυνση και εξειδίκευση ως συμπλήρωμα μιας εντατικής γενικής παιδείας με μικρό αριθμό βασικών μαθημάτων. Ο μαθητής γίνεται συνειδητός Έλληνας πολίτης του κόσμου. Με γνώση και υπερηφάνεια για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, μαθαίνει να ζει και να προοδεύει μέσα στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, μέσα και έξω από τη χώρα».
Επίσης, η υπουργός τόνισε ότι το «νέο λύκειο» πρέπει να αποκαταστήσει όχι μόνο τη σωστή και πλήρη λειτουργία του, αλλά πρέπει να αποκαταστήσει και την ισορροπία στη ζωή των εφήβων, καθώς πρέπει να κάνουν «φυσιολογική» ζωή. Δηλαδή, η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι νέος «έχει δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο, στη δημιουργία, στη συμμετοχή, ενώ το λύκειο δεν μπορεί να είναι απλά ο προθάλαμος για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, αλλά μια αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα».
 Άλλωστε, δεν εξαγγέλλεται τώρα το νέο εξεταστικό σύστημα που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, αλλά σε λίγες ημέρες. Οι βασικές του αρχές θα είναι λιγότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, λιγότερη και μη καθορισμένη με τα σημερινά πρότυπα εξεταστέα ύλη, αλλά έλεγχος της συνολικής κατάρτισης των παιδιών και, τέλος, τα ίδια τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ θα έχουν σημαντικό ρόλο, θέτοντας συντελεστές βαρύτητας σε όσα μαθήματα ενδιαφέρουν κάθε σχολή.
Παράλληλα, επιδιώκεται κυρίως με το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» η εξάσκηση της κριτικής ικανότητας των μαθητών, η πάταξη της αποστήθισης, ενώ συγχρόνως θα δοκιμασθεί και η ικανότητα συνεργασίας με τους άλλους. Επιπλέον, πρέπει να τονισθεί ότι το νέο αυτό σύστημα λειτουργεί αποδοτικότερα με μεγάλες σχολικές μονάδες και προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά ο «Καλλικράτης» με τις συνενώσεις σχολείων που έχει ήδη προχωρήσει.
Η υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, επισήμανε ότι «περνάμε από ένα λύκειο αποστήθισης και παπαγαλίας σε ένα λύκειο ουσίας, όπου οι μαθητές θα μπορούν να επιλέξουν κατεύθυνση, να πάρουν πρωτοβουλίες, αλλά και να εμβαθύνουν ανάλογα με τις προσωπικές και επαγγελματικές τους επιδιώξεις».
Ο υφυπουργός Παιδείας, Γ. Πανάρετος, από την πλευρά του επισήμανε: «Αν δεν μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή τη νοοτροπία, να βλέπουμε δηλαδή τα πράγματα μόνο μέσα από το πρίσμα της πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο -φυσικά ο πολίτης, οι νέοι άνθρωποι και οι οικογένειες θέλουν να πάνε τα παιδιά τους στο Πανεπιστήμιο- και, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ή δεν μπορούμε να πετύχουμε να είναι οι εξετάσεις απλώς ένας τρόπος για να ξεχωρίσουμε ποιος μαθητής θα εισαχθεί πού, θα επανερχόμαστε συνεχώς σε αυτή τη σύγχυση, το μπέρδεμα Λυκείου και Πανεπιστημίου».
Ο γενικός γραμματέας, Β. Κουλαϊδής, ανέφερε ότι «το λύκειο αναβαθμίζεται ουσιαστικά: πρώτα, επέρχεται ισορροπία μεταξύ της γενικής παιδείας και της βαθμιαίας εξειδίκευσης. Δεύτερον, παρέχεται στο μαθητή η δυνατότητα να επικεντρωθεί σε μαθήματα που ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, στα οποία δίνεται μεγαλύτερος διδακτικός χρόνος, ώστε να μπορούν οι μαθητές να κατακτήσουν τις βαθιές δομές της γνώσης. Είναι ακριβώς αυτό που θα μας επιτρέψει να απομακρυνθούμε από τη μηχανιστική και επιφανειακή γνώση που έχει ως επακόλουθο την παπαγαλία».Ανοδος για τους Τράχωνες

Οι Τράχωνες κατέκτησαν την άνοδο στην Α2 Εθνική κατηγορία καθώς ακόμα και αν ηττηθούν με 3-0 σετ στην τελευταία αγωνιστική, στο γήπεδο τους, απο το Αιγάλεω, παίρνουν  την πρώτη θέση καθώς υπερέχουν στις ισοβαθμίες, στα μεταξύ τους παιχνίδια, με την Ηλιούπολη που τους ακολουθεί.
Συγχαρητήρια απο το τμήμα βόλει γυναικών του Πορφύρα στους Τράχωνες για την επιτυχία τους που είναι δίκαιη.
Καλή πορεία στην Α2 όπου κάθε επιτυχία για ομάδα της ΕΣΠΕΔΑ μας δίνει χαρά.
Θα μας λείψουν τα μεταξύ μας ντέρμπυ αλλά ελπίζουμε όχι για πολύ και όχι στο επίπεδο της Α΄ΕΣΠΕΔΑ.
Μπράβο στους Τράχωνες.
Ο αγώνας του Πορφύρα συνεχίζεται.


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΣΠΕΔΑ


1. ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΕΣ 60-13 57
---------------------------------------
2. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 58-13 54
3. ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 55-14 53
4. ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ 53-22 48
5. ΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 41-33 37
6. ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 32-46 25
7. ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ 29-48 21
8. ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ 27-50 21
9. ΓΑΝΣ ΙΡΙΔΑ 27-50 19

------------------------------------------------------
10. ΑΕ ΡΕΝΤΗ 26-51 18
11. ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 25-53 13
12. ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 20-60 9

Αυτός ΔΕΝ είναι ο Πορφύρας....

O Πορφύρας, στη χειρότερη χρονιά του της τελευταίας τετραετίας, σε ότι αφορά τη συγκομιδή βαθμών, τη θέση του στην βαθμολογία ( τέταρτη) και τις ήττες που έχει υποστεί ( 4 ), γνώρισε, δίκαια, την ήττα, εντός έδρας, απο την Ιριδα Νέας Σμύρνης με 3-1 σετ.
Η ίδια ομάδα που κέρδισε μέσα στον Αλιμο τους Τράχωνες και στην Ηλιούπολη, τις δύο πρώτες ομάδες της κατηγορίας, έχασε πόντους απο την Αργυρούπολη (3-2), την Δραπετσώνα (3-2 ) και την Ιριδα( 1-3) που είναι χαμηλά στην βαθμολογία.
Το γεγονός ότι είχαμε δυσκολευθεί πάρα πολύ προκειμένου να φθάσουμε στη νίκη με 3-1 σετ, στον πρώτο γύρο, στη Νέα Σμύρνη, δε μας έμαθε τίποτα.
Ολα τα καλά λόγια που ακούσαμε μετά απο την εντυπωσιακή και πανάξια νίκη μας επί των Τραχώνων, μόλις την περασμένη Τετάρτη, πήγαν περίπατο αφού αυτή η ομάδα που είδαμε απόψε ΔΕΝ ήταν ο Πορφύρας αλλά κάποια άλλη.
Η κριτική είναι σκληρή και αφορά όλους.
Αυτή η αποτυχία δε θα περάσει απαρατήρητη και θα γίνει αντιληπτό μέσα στις επόμενες ημέρες τι εννοούμε.
Οπως βάλαμε φωτιά στην κορυφή έτσι κάναμε απόψε άνω--κάτω την ουρά με ένα απρόβλεπτο αποτέλεσμα για το οποίο σημειώνεται ωστόσο ότι η Ιριδα έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι.
Εμείς στεκόμαστε στα δικά μας λάθη και στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να μεταμορφώνεται μία ομάδα μέσα σε μία μόνο εβδομάδα.
Στη Δραπετσώνα χάσαμε πόντο και επειδή είχαμε ελλείψεις 3 βασικών αθλητριών μας.
Με την Ιριδα παίξαμε κομπλέ και πριν απο τον αγώνα είχαμε εξηγήσει τη σημασία του για τις ομάδες που μάχονται ώστε να μείνουν στην κατηγορία.
Η απόδοση μας δεν ήταν αυτή που ταιριάζει στις δυνατότητες μας.
Τα λάθη βεβαίως έχουν τίμημα για όλο τον κόσμο.
Η φανέλλα ποτέ δεν κερδίζει απο μόνη της αλλά και σε αυτό το ματς δείξαμε έλλειψη σεβασμού στους εαυτούς μας. Δυστυχώς ,δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι της περιόδου στο οποίο δε σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων σε μία πολύ δύσκολη κατηγορία, με ομάδες που είναι ικανές να νικήσουν οποιονδήποτε. Τα καμπανάκια είχαν ακουσθεί και σε άλλους αγώνες, όμως, δεν προκάλεσαν την απαραίτητη αφύπνιση.
Ολα τα αποτελέσματα είναι μέσα στον αθλητισμό ασφαλώς, ωστόσο, παρά τα προβλήματα μας με τραυματισμούς και ασθένειες, έπρεπε να παρουσιάσουμε καλύτερη εικόνα μέσα στο γήπεδο.
Η Γκούρα, η Θεοχάρη και η Χαλβατζή ήταν οι μόνες θετικές απο τις αθλήτριες μας αλλά σε ένα ματς με αντίπαλο τόσο αγωνιστικό και μαχητικό όσο η Ιριδα, έπρεπε να έχουμε συνολικά καλύτερο επίπεδο απόδοσης.
Η απογοήτευση είναι μεγαλύτερη απο ποτέ άλλοτε στην πιο οδυνηρή ήττα που γνωρίσαμε εδώ και 4 χρόνια.
Πισωγύρισμα δε θα υπάρξει αλλά ελπίζουμε να δείξουμε ότι κάτι μπορούμε να μάθουμε.....
Συγγνώμη  απο όλες και όλους που άλλα περίμεναν, με βάση την άποψη που έχουν για την αξία και την κλάση της ομάδας μας.
Τέτοιες σφαλιάρες δεν πρέπει να τις δέχονται οι μεγάλες ομάδες... 
Λυπάμαι γιατί φαίνεται ότι μιλάμε σε κλειστά αυτιά....
Ντροπή και κρίμα....
Δικαιολογίες δεν υπάρχουν για τον διασυρμό ενός ονόματος που πασχίζουμε με χίλιους κόπους και βάσανα να διατηρήσουμε ψηλά και να μεγαλώσουμε και δεν ανεχόμαστε να γελοιοποιείται.....
Κακή ήταν η βραδυά, κακά θα είναι και τα μαντάτα.


Τα σετ ήταν 19-25, 25-23, 22-25 και 19-25.
Με ελάχιστα λάθη που ασφαλώς δεν επηρέασαν τη ροή και την εικόνα του αγώνα η διαιτησία των Κολτσίδα--Τρύπα. 
Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ  Γρηγορίου, Μπαλλή, Τσαπούρη, Χατζηκωνσταντή, Θεοχάρη, Χαλβατζή, Τζούλου, Γκούρα.
ΙΡΙΣ Λαμπριανίδου, Καράμπαλη, Ράπτη, Καρανικόλα, Ευστρατιάδου, Γκόργκολη, Πολυμέρα, Μοναχού, Μουράτογλου, Γεωργούτσου, Καλαφατάκη, Αγγελίδη.

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Ηλεκτρονικό περιοδικό για το βόλει
.Έρχεται τη Δευτέρα το Volleyb@ll
Ώρα για ξεφύλλισμα. Ώρα για… περιοδική ενημέρωση. Στην ειδική πλατφόρμα του www.volleyball.gr και στη μόνιμη πια διεύθυνση www.volleyball.gr/e-magazine έρχεται από τη Δευτέρα το νέο περιοδικό για το βόλεϊ. Ώρα για ξεφύλλισμα του Volleyball!
Τη Δευτέρα 4 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι θα ανέβει στον διαδικτυακό αέρα της Ε.Ο.ΠΕ το νέο πολυσέλιδο διμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό Volleyball, με πλούσια θεματολογία από το Volleyball και το Beach Volley.
Το Volleyball θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε περισσότερους από 10.000 παραλήπτες σε όλη την Ελλάδα και θα αποτελεί στη μόνιμη πια διεύθυνση www.volleyball.gr/e-magazine ένα ιδανικό και ελκυστικό μέσο προβολής τόσο για τους διαφημιζόμενους, όσο και για τους χορηγούς των ομάδων της Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα.
Ώρα για ξεφύλλισμα. Ώρα για… περιοδική ενημέρωση. Στην ειδική πλατφόρμα του www.volleyball.gr και στη μόνιμη πια διεύθυνση www.volleyball.gr/e-magazine έρχεται από τη Δευτέρα 4 Απριλίου το νέο πολυσέλιδο διμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό για το βόλεϊ.

.

Πάμε για ολοήμερα σχολεία ;

Η πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιντούτου για τα σχολεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, είναι σαφής. Ζητά να καθιερωθούν τα ολοήμερα σχολεία. Να τελειώνουν δηλαδή τα παιδιά τα μαθήματα τους όχι στις 2 μ.μ. αλλά στις 4 μ.μ.
Καταλαβαίνουμε ότι έτσι θα σταθεί δυνατό να δικαιολογηθούν θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρξει ανάσχεση στο κύμα περιορισμών με τις συγχωνεύσεις σχολείων.
Κατανοούμε ότι το μοντέλλο αυτό εφαρμόζεται στην Βόρεια Ευρώπη αλλά με άλλες δομές και διαφορετικές κτιριακές εγκαταστάσεις στα σχολεία.
Ανησυχούμε επειδή  το μόνο βέβαιο είναι ότι θα χαθεί και ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος που μένει στα παιδιά ώστε να ασχοληθούν με άλλες δραστηριότητες, όποιες τους αρέσουν.
Εάν είχαμε την βεβαιότητα ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να πάρουν σωστή εκπαίδευση μέχρι τις 4μ.μ.χωρίς να χρειάζονται φροντιστήριο , θα σημειώναμε τα καλύτερα για αυτή την πρόταση.
Πρώτα όμως ας αντιμετωπισθεί το φαινόμενο να κάνει ιδιαίτερα στο σπίτι ο ίδιος καθηγητής που διδάσκει και στο μαθητή του στο σχολείο και μετά βλέπουμε όλα τα άλλα.
Γιατί, αυτό που σήμερα συμβαίνει, είναι τόσο φαύλο όσο η συνήθεια γιατρών που πάνε στο ΙΚΑ ώστε να ''τσιμπούν'' πελάτες για το ιατρείο τους.
Μην πάμε να εφαρμόσουμε συστήματα που δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν αποσπασματικά.
Κάντε πρώτα έλεγχο καταλληλότητας στους εκπαιδευτικούς, θωρακίστε τους Διευθυντές των σχολείων με αρμοδιότητες και πλήρη κάλυψη και μετά ασχοληθείτε με τα ολοήμερα σχολεία.
Α, αν μπορείτε, βρείτε και έναν τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμες όλες οι τάξεις για όλα τα παιδιά όπως και για όλους τους εκπαιδευτικούς.
Πάμε πρώτα απο την αρχή του πολιτισμού και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα....

Ν.Δελ.

Μικρά πρωταθλήματα, νεκρές σαιζόν.....

Ετσι όπως τα καταφέραμε εφέτος στην ΕΣΠΕΔΑ, όπου είναι φανερό πια ότι έγινε κακός σχεδιασμός και προγραμματισμός στο πρωτάθλημα της Α'  κατηγορίας γυναικών, η σαιζόν θα ολοκληρωθεί στις 6 Απριλίου. Πέρσι, παίζαμε μέχρι τα μέσα Μαίου γιατί οι ομάδες ήταν 14 και όχι 12 και επειδή υπήρχαν και πλαίυ οφφ.
Η προετοιμασία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου.
Μέσα στους επόμενους 5 μήνες πως ακριβώς θα λειτουργήσουν οι ομάδες που θέλουν να προετοιμασθούν σωστά για την νέα σαιζόν ;
Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλες είναι οι δυσκολίες και ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ ώστε να δημιουργήσουμε κίνητρα προκειμένου να μείνουμε όλοι σε ετοιμότητα.
Μία ομάδα είναι σαν το αυτοκίνητο. Αν μείνει καιρό χωρίς να πάρει μπροστά, τελειώνει απο μπαταρία....
Τι νόημα έχει να μικραίνει η περίοδος ; Η μιζέρια δεν πρέπει να ενθαρρύνει τη μετριότητα....


Ν.Δελ.   

Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Η γυναικεία ομάδα του Πορφύρα υποδέχεται την Ιριδα

Την ιδιαίτερα επικίνδυνη και μαχητική Ιριδα Νέας Σμύρνης αντιμετωπίζει αύριο στις 21.45 στο ''Σαλπέας'' ο Πορφύρας, σε αγώνα για το πρωτάθλημα γυναικών της Α΄ΕΣΠΕΔΑ.
Το ματς έχει βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες καθώς η Ιριδα μάχεται για να αποφύγει τον υποβιβασμό ενώ ο Πορφύρας θέλει έστω την δεύτερη ή την  τρίτη θέση που είναι πολύ πιθανό  μάλιστα να έχει τη δική της σημασία...
Ο Πορφύρας δεν έχει προβλήματα απουσιών, θα είναι με τον Γιάννη Τσουρουγιάννη στον πάγκο του και θέλει να κλείσει τη σαιζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Το ματς με τους Τράχωνες πέρασε, τελείωσε. Προσοχή και σοβαρότητα γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ιριδα ήταν εξαιρετική στον πρώτο γύρο όπου λίγο έλειψε να χάσουμε το ματς στο οποίο εντέλει είχαμε επικρατήσει με 3-1 σετ αλλά με μεγάλες περιπέτειες.

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Προτάσεις του Πορφύρα στο FORUM της ΕΟΠΕ


Προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε.

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι ης Ομοσπονδίας ,

Ανταποκρινόμενος στη δημόσια πρόσκληση σας για συμμετοχή στη διαβούλευση με αντικείμενο ζητήματα που θα συζητηθούν και θα κριθούν κατά την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, παρακαλώ εκ των προτέρων να μου συγχωρεθεί η αναφορά μου και σε θέματα τα οποία δεν εμπεριέχονται στην ατζέντα που καθορίσατε.
Επτά είναι οι πυλώνες τοποθέτησης μου σε τομείς που φρονώ ότι πολλούς θα πρέπει να απασχολούν σε ένα άθλημα για το οποίο φαντάζομαι ότι είναι θεμιτό έστω να ακουσθούν  οι απόψεις ακόμα και εκείνων που το αγαπούν και το υπηρετούν έντιμα, αν και νεόκοποι και ρομαντικοί,  χωρίς ασφαλώς να έχουν διάθεση να διεκδικήσουν πιστοποίηση γνώσης του αντικειμένου ή αναγνώριση πανσοφίας.

1.  Επειδή σοβαρότερο από οτιδήποτε άλλο είναι το θέμα της ανάπτυξης και ας προσεγγίζεται αυτή με διαφορετικές αντιλήψεις, ξεκινώ απο τις αλλαγές στις ηλικίες με δικαίωμα συμμετοχής στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της περιόδου 2011-2012.
Η λογική που ακολουθήθηκε, γενικά είναι ορθή. Στις Νεάνιδες, όμως, εκτιμήθηκε ότι πρέπει να αποκλεισθούν οι γεννημένες το 1991 και το 1992 αθλήτριες. Ετσι, φεύγουν, δύο χρονιές αντί για μία όπως συνέβαινε στα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο μένουν ως διαθέσιμες για τις ομάδες Νεανίδων οι αθλήτριες που γεννήθηκαν το 1993 ( τις οποίες είναι αμφίβολο αν πρέπει να υπολογίζουμε αφού είτε θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ εκτός της πόλης τους είτε θα χρειασθούν ικανό χρονικό διάστημα επανένταξης καθώς εφέτος είναι στην Γ΄ Λυκείου ), οι γεννημένες το 1994 που θα πηγαίνουν στην Γ΄ Λυκείου ( και άρα ουσιαστικά δεν υπολογίζονται ) και από εκεί και έπειτα τα μικρότερα παιδιά για τα οποία υπάρχουν και άλλα πρωταθλήματα βεβαίως και δεν είναι πάντα διατεθειμένα να παίζουν  Πέμπτη βράδυ( ΕΣΠΕΔΑ) επιστρέφοντας σπίτι τους κατά τις 01.00 ή και αργότερα. Η διαθεσιμότητα των κοριτσιών που γεννήθηκαν το 1995 και θα είναι στην Β΄ Λυκείου επίσης είναι αμφιλεγόμενη καθώς απο τη νέα σχολική χρονιά, με τις αλλαγές από το Υπουργείο Παιδείας,  θα υπολογίζονται οι βαθμοί και της Β΄Λυκείου για την εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, οπότε ξεχνάμε και αυτή τη χρονιά.
Πέραν αυτών, δε χρειάζεται να διώχνουμε παιδιά από το βόλει. Γιατί τα κορίτσια που δεν είναι σε θέση να προσφέρουν ή να έχουν ουσιώδη ρόλο στις γυναικείες ομάδες και έχουν γεννηθεί το 1991 και το 1992, απλώς θα αναγκασθούν να σταματήσουν. Αν έχουμε έστω τη μία από αυτές τις δύο χρονιές στο γήπεδο, αν όχι και τις δύο, ελπίζουμε στην βελτίωση παιδιών που τώρα επανέρχονται πλήρως μετά από το εντατικό διάβασμα και την υπερένταση της Γ΄Λυκείου και κρατάμε το ενδιαφέρον τους ευελπιστώντας ότι θα γίνουν καλύτερα και θα αποτελέσουν λύσεις για την γυναικεία ομάδα του συλλόγου τους.
Με αυτόν τον τρόπο οι Νεάνιδες θα έχουν αθλήτριες έως και 20  ετών, στο ξεκίνημα της σαιζόν, οπότε μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε ως τη ‘’δεύτερη ομάδα ‘’ και τον προθάλαμο της γυναικείας. Χωρίς 2 χρονιές, 1991 και 1992, θα σβήσουν ομάδες Νεανίδων και μαζί τους θα χαθούν και οι 93άρες. Μπορεί αυτά τα παιδιά να μην είναι ‘’σούπερ ταλέντα’’ αλλά για τη συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων  είναι δυνατό να αποδειχθούν χρησιμότατες. Ας μην τις διώξουμε. Αγώνα κάνουμε για να βρούμε  παιδιά με ελεύθερο χρόνο….
2. Η επαναφορά και καθιέρωση της μεταγραφικής περιόδου στο διάστημα έως το τέλος Ιουλίου, είναι απαραίτητη. Τα εθνικά πρωταθλήματα αρχίζουν αργότερα σε σχέση με τα τοπικά αλλά όταν η Ομοσπονδία δίνει το δικαίωμα να ξεκινήσουν οι διοργανώσεις των Ενώσεων της από τα μέσα Σεπτεμβρίου και όταν στην πράξη τα πρωταθλήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά έχουν έναρξη  από τις 10 έως τις 15 Οκτωβρίου, τι ομάδες θα φτιάξουμε και πότε όταν οι μεταγραφές γίνονται έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου αν όχι και πολύ αργότερα;
Ούτε είναι δυνατόν ένας παράγοντας να περιμένει πότε θα κλείσουν όλες οι πόρτες στις εθνικές κατηγορίες για  αθλήτριες—αθλητές  ώστε να πάρει ότι απομείνει, χωρίς να ξέρει ο προπονητής του που  πρέπει να υπολογίζει, όταν έχει ξεκινήσει την προετοιμασία από τις 23 Αυγούστου.
Και εντέλει, δεν είναι δυνατό να ασχολούμαστε όλο το καλοκαίρι με τις μεταγραφές. Τι νόημα έχει αυτό ; Μόνο πιέσεις και φθορά δημιουργεί.
3. Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στην κατηγορία πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά, με απόσταση από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος  όχι μικρότερη από  τις 45 ημέρες. Οποια ομάδα δε δηλώσει έγκαιρα αδυναμία συμμετοχής θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο όχι να πέφτει στην κατώτερη κατηγορία αλλά δύο κατηγορίες χαμηλότερα, ώστε να αναλαμβάνει το βάρος των ευθυνών της.
4. Στην έναρξη της περιόδου, προτού σταλούν οι ανανεώσεις για τις κοινοτικές αθλήτριες οι οποίες έχουν νόμιμα εκδοθέντα δελτία, είναι φρόνιμο να απαιτεί η Ομοσπονδία να της γνωστοποιηθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συνεχίζουν να συντρέχουν τα ίδια δεδομένα για αυτές τις αθλήτριες όπως ίσχυε κατά την ημέρα έκδοσης του δελτίου τους. Πρώτα πρέπει να βεβαιώνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία, κατοικία και απασχόληση στην Ελλάδα για κάθε κοινοτική αθλήτρια και μετά να δίνεται η ανανέωση δελτίου.
5. Αναγκαίο είναι να μπεί καταληκτική ημερομηνία για τις διαγραφές και εγγραφές αθλητριών. Δεν νοείται ως ορθόδοξο να υπάρχουν τέτοιες μεταβολές μεσούσης της περιόδου.
6. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των πρωταθλημάτων των εθνικών κατηγοριών, αποφασίσθηκε ότι θα πρέπει να  ανέβουν απευθείας στην Α2 Γυναικών, για την περίοδο 2011-2012, οι πρωταθλήτριες ομάδες όλων των Ενώσεων της χώρας, δίχως δηλαδή να υπάρχουν μπαράζ.
Με όλο τον σεβασμό στον αγώνα, την ιστορία, την παράδοση  και τη δυναμική των σωματείων της περιφέρειας, στην παραγωγή ταλέντων και στη σταθερή και με αθλητικούς όρους παρουσία τους, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, προσπαθώ αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει ευκαιρία ανόδου στην Α2 και για μία δεύτερη ομάδα από τις 3 μεγαλύτερες τοπικές Ενώσεις που κατά τεκμήριο έχουν τα ισχυρότερα πρωταθλήματα.
Ναι στην αποκέντρωση αλλά με όρους και προυποθέσεις (όπως  βιωσιμότητα, αριθμό γηγενών αθλητριών, οικονομικά δεδομένα ) και πάντως όχι δίχως να αξιολογηθεί ότι στην ΕΣΠΕΔΑ, την ΕΣΠΑΑΑ και την ΕΠΕΣΘ γίνονται πρωταθλήματα με υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που χαρακτηρίζονται από  πληθωριστικές κινήσεις και υπερσυγκεντρωτισμό εξαιρετικών αθλητριών και προπονητών μετά από την κατάργηση της Β΄ Εθνικής στις γυναίκες.
Ναι στην περιφέρεια αλλά όχι στον αποκλεισμό ομάδων που δικαιούνται δικαιότερης αντιμετώπισης.
Τα στοιχεία έχουν ενδιαφέρον και για το επίπεδο της αθλητικής δοκιμασίας που δε δικαιολογεί, με αθλητικά κριτήρια,  απόλυτη εξίσωση ως προς την προαγωγή των ομάδων.
Οι ομάδες σε ΕΣΠΕΔΑ, ΕΣΠΑΑΑ και ΕΠΕΣΘ θα δώσουν εφέτος τουλάχιστον από 22 παιχνίδια. Πέρσι, η πρωταθλήτρια χρειάσθηκε 30 συναντήσεις. Οι βαθμολογικοί συσχετισμοί σε αυτές τις Ενώσεις , ειδικά κατά την τελευταία τριετία,  αποδεικνύουν ( έστω όχι καθολικά αλλά σίγουρα πειστικά)  και τον βαθμό δυσκολίας για τη διασφάλιση της πρωτιάς μέσα από διαδικασία σειράς αγώνων  με υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.
Στην ΕΣΠΕ Μακεδονίας οι 12 ομάδες έπαιξαν σε 2 Ομίλους των 6. Εδωσαν από 10 ματς . Αλλα 6 παιχνίδια έγιναν από τις 4 ομάδες που πήγαν στα πλαίυ οφφ.
Ο πρωταθλητής βγήκε με 16 αγώνες.
Στην ΕΣΠΕ Θράκης—Ανατολικής Μακεδονίας, ξεκίνησαν 7 ομάδες και οι 2 αποχώρησαν. Ελάχιστα τα παιχνίδια.
Στην ΕΣΠΕ Δυτικής Ελλάδος, οι 5 ομάδες αγωνίσθηκαν σε σαιζόν 4 μηνών παίζοντας από 8 φορές η καθεμία.
Στην ΕΣΠΕ Κρήτης , οι 10 ομάδες χωρίσθηκαν σε 2 Ομίλους των 5. Εδωσαν από 8 παιχνίδια και στη συνέχεια έπαιξαν από 2 ακόμα όσες ήταν στην καλύτερη τετράδα, με τις 2 ομάδες από κάθε Ομιλο.
Στην ΕΣΠΕ Κεντρικής Ελλάδος, οι Ομιλοι ήταν 3. Με 5 , 5 και 4 ομάδες. Στη δεύτερη φάση πέρασαν οι 2 πρώτες ομάδες από κάθε Ομιλο. Η πρωταθλήτρια βγήκε με 18 αναμετρήσεις.
Στην ΕΣΠΕ Πελοποννήσου, οι ομάδες ήταν 8 και οι αγώνες 14.
Στην ΕΣΠΕ Νήσων, οι ομάδες στα Δωδεκάννησα ήταν 4, στις Κυκλάδες 6, στη Λέσβο 4, στη Χίο 4, στη Σάμο 7. Οι πρωταθλήτριες αυτών των περιοχών θα παίξουν σε μπαράζ ενός γύρου με βαθμολογία. Δηλαδή, μία ομάδα θα έχει δώσει όχι πιο πολλά από 16 ματς αλλά ίσως και μόλις 10.
7. Τέλος, αλλαγή χρειάζεται και σε ότι αφορά τα πλαίυ οφφ. Πρέπει να επανέλθουν, για την ομορφιά του αθλήματος και για την επιμήκυνση της αγωνιστικής περιόδου καθώς άλλωστε εφέτος αλλού έγιναν, αλλού καταργήθηκαν και αλλού πραγματοποιήθηκαν με άλλη ονομασία.
Υ.Γ. Η wild card έχει ενδιαφέρον ως προοπτική  συμμετοχής. Απαιτούνται όμως και οικονομικά κριτήρια και επέκταση της σε όλες τις κατηγορίες, οπότε πρέπει να συζητηθεί με συγκεκριμένα στοιχεία η καθιέρωση της παντού και όχι μόνο για τη συμμετοχή στην Α1.  Με τη λογική ότι δεν αρκεί να δώσουμε ώθηση σε μία ομάδα αλλά οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι με το σπρώξιμο προς τα πάνω δεν επιτυγχάνουμε απλώς και μόνο τη συντόμευση της ζωής της στέλνοντας την πιο κοντά στην καταστροφή επειδή πήρε κάτι για το οποίο δεν ήταν έτοιμη και δεν μπορεί να διαχειρισθεί.

Σας ευχαριστώ

Με εκτίμηση

Νίκος Δελαγραμμάτικας

Δημοσιογράφος
Μέλος Δ.Σ. Α.Ο.Φ. Πορφύρας

Τα αποτελέσματα των Παγκορασίδων

Για την δεύτερη  αγωνιστική του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος των Παγκορασίδων της ΕΣΠΕΔΑ, τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν ήταν.
ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ  3-2
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ---ΑΤΤΑΛΟΣ 3-2
ΘΡΙΑΜΒΟΣ-ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3-0
Ρεπό ο Πορφύρας επειδή ο Τελαμώνας αποσύρθηκε απο τη διοργάνωση.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΤΕΜΙΣ                             8 αγ.           16 β.

ΠΟΡΦΥΡΑΣ                         7 αγ.           12 β.
ΘΡΙΑΜΒΟΣ                         8 αγ.            12 β.               
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ                  7 αγ.             11 β.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ            8 αγ.            11 β.
ΑΤΤΑΛΟΣ                            8 αγ.            10 β.
ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ                8 αγ.              9 β.
ΤΕΛΑΜΩΝ                           -----            -----

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΝΙ ΒΟΛΛΕΫ 2010-2011 
Σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ αγων.περ.2010-2011 (κεφ.Β άρθρο 3),η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α διοργανώνει Τουρνουά ΜΙΝΙ-ΒΟΛΛΕΥ. Πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής των τουρνουά είναι οι εξής:
14 ή 15 Μαϊου, 21 ή 22 Μαϊου,  28 ή 29 Μαϊου,  04 ή 05  Ιουνίου  2011.
Οσα σωματεία διαθέτουν κλειστό γυμναστήριο για τις παραπάνω ημερομηνίες παρακαλούνται να ενημερώσουν την Ένωση το συντομότερο δυνατό. Τα σωματεία που θα αναλάβουν την συνδιοργάνωση με την ΄Ενωση τουρνουά μίνι-βόλλεϋ είναι υπεύθυνα για την προμήθευση του υλικού(φιλέ-στυλοβάτες) και το στήσιμο των γηπέδων μίνι-βόλλεϋ
1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
 • Τα σωματεία-μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α
 • Αθλητικοί Οργανισμοί Δήμων & Κοινοτήτων
 • Δημόσια & Ιδιωτικά σχολεία
2.ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Στο Τουρνουά ΜΙΝΙ-ΒΟΛΛΕΥ 3Χ3 μπορούν να αγωνίζονται αγόρια και κορίτσια που γεννήθηκαν από 1/1/1998 και μετά.
Οι βεβαιώσεις υγείας των αθλητών-τριών είναι αποκλειστική ευθύνη των σωματείων, των σχολείων ή οποιουδήποτε άλλου φορέα συμμετέχει στην διοργάνωση.
3.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • Οι δηλώσεις συμμετοχής αποστέλλονται με FAX (Νο:210-9403405)  ή υποβάλλονται ιδιοχείρως στα γραφεία της Ενωσης (διεύθυνση:Σολωμού 100-Μοσχάτο).
 • Κάθε σωματείο ή σχολείο,έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με όσες ομάδες θέλει.
 • Κάθε σωματείο ή σχολείο,πρέπει να δηλώσει χωριστά τον αριθμό των ομάδων  αγοριών-κοριτσιών που θα συμμετάσχουν.
4.ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 • Κάθε ομάδα αποτελείται από 3 αθλητές/τριες και έναν αναπληρωματικό
 • Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν μη επίσημοι διαιτητές, ή προπονητές των ομάδων.
 • Οι αγώνες θα διεξαχθούν από ώρα 09.00 εως 14.00.
 • Το Τουρνουά θα διεξαχθεί μόνο εφόσον έχουν δηλώσει συμμετοχή τουλάχιστον 6 ομάδες.
 • Το σύστημα διεξαγωγής θα αποφασισθεί ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής.
 • Οι διαστάσεις του γηπέδου είναι 4Χ6 και ύψος φιλέ 2.10μ.     

''Τρομάζει'' το ενδιαφέρον για την Παιδεία και την Υγεία...

Οταν πρωτοξεκίνησα τις αποστολές με τη δουλειά στο εξωτερικό, ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, μου έλεγε ότι μία χώρα κρίνεται ως προς την εικόνα, το επίπεδο και τη λειτουργία της απο τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα δικαστήρια και τις φυλακές της. Θα προσέθετα σήμερα και απο τα γηροκομεία της αλλά και απο τα Ιδρύματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ποτέ δε θυμάμαι να μπήκα στη διαδικασία, ευλογημένος απο τον Θεό για τη δουλειά που κάνω και για  τις ευκαιρίες και δυνατότητες που μου έδωσε το εργασιακό περιβάλλον, να έκρινα μία χώρα απο οτιδήποτε δεν παράγει πολιτισμό και εκπαίδευση και δεν ασχολείται με την υγεία.
Και όμως, όπως οι προηγούμενες έτσι και η σημερινή κυβέρνηση, ακολουθεί την πεπατημένη.
Κόβει απο εκεί όπου θα έπρεπε να επενδύει.
Τα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών και Εθνικής Αμυνας σηκώνουν το βάρος του 1/3 των συνολικών περικοπών απο τον δημόσιο προυπολογισμό.
Το 2011 αυτά τα 5 Υπουργεία θα λάβουν απο τα ταμεία του κράτους 36  δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 2015 θα πρέπει να υποχωρήσουν στα 29 δις. Η μείωση στις δαπάνες τους θα γίνει σταδιακά.
Το Υπουργείο Υγείας θα διαθέσει το 2011 7 δις και το 2015 πρέπει να πέσει στα 5 δις
Το Υπουργείο Παιδείας θα δώσει το 2011 6.3  δις και το 2015 θα υποχωρήσει στα 5 δις
Το Υπουργείο Εργασίας απο τα 15 δις θα πάει στα 11 δις 
Το Υπουργείο Εσωτερικών απο τα 4.9 δις υποχωρεί στα 4 δις
Το Υπουργείο Αμυνας απο τα 4.9 δις επίσης πέφτει στα 4 δις
Με λιγότερα χρήματα για την Υγεία και την Παιδεία, δε χωρά αμφιβολία ότι μας περιμένουν όμορφες ημέρες.
Οσο για την απασχόληση, να περιμένουμε ότι τα επιδόματα ανεργίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα αντιμετωπισθούν με...πρωτοφανές ενδιαφέρον.
Ναι στις περικοπές στις σπατάλες αλλά επειδή ξέρουμε ποιοί θα την πληρώσουν πάλι, απλώς ανησυχούμε και μάλιστα πολύ.....
Με το Υπουργείο Εξωτερικών δε μάθαμε τι θα γίνει.... Θα συνεχισθούν οι δαπάνες του χωρίς ουσιαστική μείωση ; Θα παραμείνει η χρηματοδότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για να παίρνουν 5.000.000 ευρώ ώστε να κάνουν αποναρκοθέτηση σε περιοχές όπου ωστόσο καταγγέλεται ότι δεν έγινε αυτό το έργο ;
Τουλάχιστον εμείς ας μείνουμε ενωμένοι και αφοσιωμένοι στο χόμπυ μας και στα παιδιά και ας έχουμε ήσυχη τη συνείδηση μας ότι τουλάχιστον προσπαθούμε....Χωρίς την παραμικρή βοήθεια απο την Πολιτεία....
Σιγά μην την περιμέναμε....

Ν.Δελαγραμμάτικας

Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Νίκη σωτηρίας για το μπάσκετ

Πολύ μεγάλη επιτυχία για το μπάσκετ του Πορφύρα καθώς νίκησε πριν απο λίγα λεπτά μέσα στη Νέα Σμύρνη τον Μίλωνα με 86-80.
Αυτή είναι μία νίκη σωτηρίας για τον Πορφύρα που αξίζει και θα μείνει στο πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής ενώ θα είχε κάνει απο την περασμένη Κυριακή καθοριστικό βήμα παραμονής αν δεν είχε δεχθεί....τρικλοποδιά απο τους διαιτητές στον αγώνα με την πρωτοπόρο Αγία Παρασκευή.
Πρόεδρε, είσαι γουρλής στον πάγκο....

Πόσες ημέρες κρατούν τα ''Χρόνια Πολλά'΄';

Σαράντα ημέρες δε λένε ότι κρατούν οι ευχές για τις ονομαστικές γιορτές ;
Ε, εμείς ξεχάσαμε και επανήλθαμε στις τρείς ημέρες...Πάλι καλά...
Χρόνια Πολλά λοιπόν στον Βαγγέλη Τσόρβα, πατέρα της αθλήτριας μας των Μίνι αλλά και στον φίλο προπονητή των Τραχώνων Βαγγέλη Περόπουλο όπως και στην Εβίτα ( Ευαγγελία) Αθανασοπούλου.
Να ζήσετε.

Εσωτερικό...ντέρμπι

Ομορφο παιχνίδι έγινε στο ''Σαλπέας΄΄ ανάμεσα στις Κορασίδες και τις Παγκορασίδες του Πορφύρα καθώς είδαμε...ντέρμπι με ένα σετ κερδισμένο για κάθε ομάδα. Το 25-23 διαδέχθηκε το 28-26 σε ένα εσωτερικό φιλικό με ενδιαφέρον και με συμμετοχή 24 αθλητριών μας.
Το τριήμερο συνετέλεσε ώστε να λείψουν αρκετά παιδιά και απο τα δύο αγωνιστικά τμήματα αλλά και απο τα Μίνι, αλλά, με τέτοια...λιακάδα και χωρίς αγώνες πρωθλήματος δεν είναι και άσχημα να έχεις Κυριακή μεσημέρι συνολικά 45 αθλήτριες στο γήπεδο.
Και το πιο ευχάριστο είναι ότι τα παιδιά πέρασαν καλά.
Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή επιστροφή σε όσες έφυγαν. 

Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

Η τιμωρία στην προπόνηση

Με άρθρο του ο εργοφυσιολόγος του τμήματος βόλει γυναικών του Πορφύρα κ.Γιώργος Σκόλιας τοποθετείται στο θέμα της τιμωρίας στις προπονήσεις και επισημαίνει.
''Η τιμωρία μάλλον είναι αντιπαιδαγωγική μέθοδος αλλά χρησιμοποιείται καθημερινά από ένα μεγάλο αριθμό προπονητών.
Πρώτα από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η προπόνηση σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι τιμωρία αλλά ευχαρίστηση.
Όταν η προπόνηση γίνεται τιμωρία δημιουργεί αποστροφή για την προπόνηση και απομακρύνει τα παιδιά από το άθλημά τους.
Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μυοσκελετικών κακώσεων σε αθλητές που εκτελούν ασκήσεις του αθλήματός τους ως τιμωρία.
Όταν οι ασκήσεις που τιμωρούν τους αθλητές είναι ασκήσεις ενδυνάμωσης, όπως τα πους απς και οι ασκήσεις κοιλιακών ο κίνδυνος μυοσκελετικών κακώσεων είναι ακόμη μεγαλύτερος καθώς οι ασκήσεις αυτές εκτελούνται με μειωμένο εύρος κίνησης και λάθος τεχνική, στις περισσότερες περιπτώσεις δυναμώνουν μύες που είναι ήδη αρκετά δυνατοί σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Δημιουργούνται έτσι μυϊκές ανισορροπίες που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μυοσκελετικές κακώσεις.
Ας αναλογιστούν και οι τιμωροί τις ευθύνες τους''.

Γενική Συνέλευση στο βόλει

Στις 8 και 9 Απριλίου στο Σπίτι του βόλεϊ στην Παιανία θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση που θα είναι  διπλή.

Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός, η τροποποίηση κανονισμών και η λήψη απόφασης για τα Ολυμπιακά έργα. Το δεύτερο σκέλος θα είναι καταστατικό και αφορά την τροποποίηση του καταστατικού.
Επισημαίνεται πως προτάσεις για την τροποποίηση των κανονισμών μπορούν να υποβάλλονται στην ΕΟΠΕ μέχρι τις 28 Μαρτίου.
Στις 8 του μήνα θα συνεδριάσει η ολομέλεια της επιτροπής ανάπτυξης και η ολομέλεια του εθνικού συμβουλίου beach volley με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις Ενώσεις.


Ανθρώπινο λάθος...

Συγγνώμη για το ανθρώπινο λάθος μου εξαιτίας του οποίου ταλαιπωρήθηκε 1 αθλήτρια μας απο το τμήμα των Παγκορασίδων , σήμερα το απόγευμα στην προπόνηση, στο ''Σαλπέας''.
Απο αβλεψία μου, υπήρξε στρεβλή ενημέρωση για την ώρα προπόνησης των παιδιών που πραγματοποιήθηκε κανονικά στις 17.30 και εγώ ...βιάσθηκα να την αρχίσω απο τις 16.00.
Αυτά γίνονται σε ένα ζωντανό, πολυάνθρωπο και πολυδύναμο οργανισμό αλλά απλώς ΔΕΝ πρέπει να γίνονται.


Ν.Δελαγραμμάτικας

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή, ρυθμίστε τα ρολόγια σας

Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου μπαίνει το... καλοκαίρι. Η ώρα αλλάζει και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μετακινήσουν τα ρολόγια τους μια ώρα μπροστά.

Έτσι, στις 3 το πρωί της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή θα δείχνουν 4 το πρωί.
Το μέτρο θα ισχύσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (30/10/2011).

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011

Το πρόγραμμα των προπονήσεων μας

Αργία σήμερα για όλους ( εκτός απο τους καταραμένους δημοσιογράφους και ορισμένους ακόμα...) και Χρόνια Πολλά στους Βαγγέληδες και τις Ευαγγελίες με τα...καλλιτεχνικά παράγωγα τους.
Απο το τμήμα μας γιορτάζουν σήμερα οι γονείς 2 αθλητριών μας, Ο Βαγγέλης Γρηγορίου και ο Βαγγέλης Τζερεφός, Πολύχρονοι.
Το πρόγραμμα των προπονήσεων αναγκαστικά τροποποιήθηκε καθώς σήμερα έχουν ρεπό όλες οι ομάδες μας.

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

10-11.30 Σαλπέας Μίνι
11.30-1   Σαλπέας Κορασίδες
5.30-7      Σαλπέας Παγκορασίδες

Με τις Κορασίδες θα προπονηθούν οι αθλήτριες μας της γυναικείας ομάδας που δεν αγωνίσθηκαν με τους Τράχωνες ενώ νωρίτερα θα κάνουν βάρη.
Οι υπόλοιπες αθλήτριες της γυναικείας έχουν ρεπό.

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

1-2.30      Σαλπέας Μίνι
2.30-4.30 Σαλπέας  Φιλικό Κορασίδων--Παγκορασίδων με συμμετοχή όλων των αθλητριών των 2 τμημάτων.


ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Συμβουλές απο ψυχολόγους

Στη χώρα όπου τη μεγαλύτερη κατανάλωση στα φαρμακεία έχουν τα ψυχοφάρμακα, το μόνο βέβαιο είναι ότι έχει τη σημασία της η αναφορά συμβουλών απο ψυχολόγους για τα παιδιά και την τηλεοπτκή εικόνα που αντικρύζουν.
Σύμφωνα λοιπόν με τους ψυχολόγους, τα παιδιά .
---Αντιμετωπίζουν, με την προβολή απο την τηλεόραση, της καταστροφής ως υπαρκτή πραγματικότητα, χωρίς ωστόσο να έχουν τρόπους και μηχανισμούς για να την κατανοήσουν.
---Συνήθη συμπτώματα βιωμάτων φόβου που δεν έχουν επεξεργασθεί στο μικρό παιδί, είναι οι εφιάλτες, οι νυχτερινοί τρόμοι και ένα διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας στην καθημερινότητα του.
---Ανάλογα με την προσωπικότητα, την ηλικία και την ανθεκτικότητα του κάθε παιδιού, η τηλεοπτική εικόνα μπορεί να το οδηγήσει σε μία πλήρη ταύτιση με την καταστροφή ή αντίθετα σε μία ανοχή σε εκείνην.
----Στην προσχολική ηλικία, το παιδί λειτουργεί ως παθητικός και ευάλωτος δέκτης. Συγχέει την πραγματικότητα με το φανταστικό, το ξένο με το οικείο. Βλέπει στην Ιαπωνία τον σεισμό και πιστεύει ότι αυτό μπορεί να γίνει δίπλα του. Το παιδί του Δημοτικού μπορεί να καταλάβει αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει την πραγματικότητα της καταστροφής. Ο έφηβος εμπλέκεται ηθικά, υπαρξιακά, συναισθηματικά και πνευματικά με τη φρίκη μιας καταστροφής. Σκέφτεται τι μπορεί να κάνει για να αλλάξει τον κόσμο ή ποιό τελικά είναι το νόημα της ζωής.
----Εάν απαγορεύσουμε σε ένα παιδί να βλέπει τηλεόραση, μπορεί να δημιουργήσουμε γοητεία και το σκοτεινό να μαγνητίσει το παιδί. Η ελαχιστοποίηση, όμως, της έκθεσης του παιδιού στην τηλεοπτική εικόνα κρίνεται απαραίτητη σε περιόδους όπου η ανθρωπότητα πλήττεται απο δραματικές καταστροφές.
---Πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά οι γονείς τους και να μοιράζονται τα σύγχρονα τραυματικά βιώματα.
---Τα παιδιά είναι αναγκαίο να παροτρύνονται ώστε να εκφράζονται ελεύθερα ως προς τα συναισθήματα τους, την οργή τους, το άγχος, τον φόβο, την απελπισία, τη συμπόνια.
---Χρειάζεται να καλλιεργείται ένα αίσθημα ασφάλειας χωρίς όρους, μία συνέπεια και σταθερότητα στις καθημερινές οικογενειακές τελετουργίες.
----Απαραίτητο είναι να ενθαρρύνονται εναλλακτικοί, πέρα απο τον διάλογο, τρόποι ώστε να μιλήσουν με τα παιδιά οι γονείς και να ανακουφισθούν. Μέσα απο τη ζωγραφική, τα παιχνίδια και την άθληση.  

Χρήματα υπάρχουν αλλά που πάνε...

Στα 230.000.000 ευρώ θα φθάσει το ποσό που θα διατεθεί απο την Περιφέρεια Ατιικής κατά το 2011, για αναπτυξιακά έργα και κοινωνική πολιτική.
Ειπώθηκε μάλιστα ότι όλα αυτά τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα.
Μέσα σε αυτές τις δαπάνες περιλαμβάνονται 14 εκατομμύρια ευρώ για αστική ανάπλαση στον Δήμο Λυκόβρυσης και 9.5 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία ποδηλατόδρομων στην Αγία Παρασκευή.
Δηλαδή, το 12% απο όλο το κονδύλι θα διατεθεί σε δύο μόνο περιοχές, στα προνομιούχα βόρεια της Αθήνας.
Οι ποδηλατόδρομοι και οι πεζόδρομοι μας μάραναν....
Αντίθετα, σωστές είναι οι δαπάνες για 20.000.000 ευρώ για παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και για 8.000.000 ευρώ για 2 ιδρύματα αυτιστικών παιδιών κια απεξάρτησης τοξικομανών της Αρχιεπισκοπής.
Αν και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα αν τα έσοδα της εκκλησίας απο την αμύθητη περιουσία της εξαντλούνται σε 1.000 πιάτα φαγητό που προσφέρει και σε 1-2 γηροκομεία.
Μην το ανοίξουμε όμως αυτό το θέμα γιατί πονάει....
Οσο και το γεγονός ότι μας αναγκάζουν να πληρώνουμε για να παντρευθούμε, να βαπτίσουμε, να θάψουμε....

Ν.Δελ. 

Μπράβο Νιόβη

Επειτα απο τη διακοπή της συνεργασίας μας με τον Γιάννη Μπογιατζόγλου, καθώς αποδεχθήκαμε την παραίτηση του, αποφασίσαμε να πορευθούμε έως το τέλος της σαιζόν με προπονητή τον Γιάννη Τσουρουγιάννη, που έχει την ευθύνη των Μίνι του Πορφύρα, ωστόσο, σε συνεργασία με τις δύο παλιότερες αθλήτριες μας και προπονήτριες σε Νεάνιδες--Κορασίδες--Παγκορασίδες, την Μίνα Τσαπούρη και την Πόπη Χατζηκωνσταντή που αφήνουν τα σπίτια  τους και τους συζύγους τους για να είναι πάντα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Πορφύρα.
Ο Γιάννης Τσουρουγιάννης χρειάσθηκε εκτάκτως να λείψει εκτός εξωτερικού. Και εκεί ήρθε η λύση της Νιόβης Γκούρα, η οποία πήρε άδεια απο τον Πανιώνιο ( ευχαριστούμε θερμά τον έφορο του Πανιωνίου Τάκη Χρυσοχόου στον οποίο απευθυνθήκαμε ώστε να έχουμε τη συναίνεση του την οποία αγόγγυστα μας έδωσε για τη συνεργασία μας με την αθλήτρια του).
Η Νιόβη βοήθησε αποφασιστικά στην προετοιμασία της ομάδας μας μαζί με όλα τα κορίτσια και κατηύθυνε μαεστρικά απο τον πάγκο τον Πορφύρα μέσα στον Αλιμο απέναντι στους Τράχωνες.
Μπράβο Νιόβη γιατί βοήθησες τις αθλήτριες μας και τον Πορφύρα.
Πέρα απο γειτόνισα και αδελφή της λίμπερο μας( η τρίτη ...παλιοσειρά της ομάδας που μάλλον δεν γεννήθηκε στη Λάρισα αλλά στη Φρεαττύδα αλλά δεν της το έχει πεί ακόμα ο πατέρας της....) κυρίως, η μωρομάνα Νιόβη, είναι μία εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου που αγαπά πραγματικά τον αθλητισμό και παίρνει τα χρήσιμα απορρίπτοντας τα περιττά.
Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι σου....Συγχαρητήρια και στα κορίτσια μας  γιατί σε βοήθησαν και αυτά με τη στάση τους . Μία τέτοια σχέση πρέπει να είναι αμφίδρομη.
Μπράβο σε όλα τα κορίτσια γαιτί στήριξαν την ομάδα.
Οσο ακούγαμε τις μικρότερες σε ηλικία αθλήτριες μας να φωνάζουν απο τον πάγκο σα να έπαιζαν και εκείνες, νιώθαμε ότι ''κάτι'' γίνεται εδώ.
Κρίμα γιατί χάσαμε μία άνοδο που ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ να πάρουμε αλλά πάντα κερδίζεις κάτι, αρκεί να μαθαίνεις....
ΣΗΜ. 1 ''Μπίμπι'' συνειδητοποίησες τι αξίζεις;
ΣΗΜ. 2  Δήμητρα, Αννα, άψογες
ΣΗΜ  3  Κωνσταντίνα, αυτή είσαι
ΣΗΜ  4  Μίνα, Πόπη, Αρτεμις. Οι ''3 Σωματοφύλακες'' . Καταπληκτικές και οι 3....Η συμβολή  και η προσφορά τους ΠΟΛΥΤΙΜΗ και ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ. Και ΣΕ ΟΛΑ.    


ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ

Αυτός είναι ο Πορφύρας !

Ο Πορφύρας πέτυχε την τέταρτη νίκη του μέσα στον Αλιμο, σε βάρος των Τραχώνων, στα ισάριθμα παιχνίδια που έχουμε δώσει με την ομάδα αυτή στην τελευταία τριετία, τίμησε την παράδοση και την αξία που έχει η ομάδα του και έφυγε απο το γήπεδο νικητής με 3-1 σετ.
Το αποτέλεσμα διαμορφώνει άλλους συσχετισμούς στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος της Α΄ΕΣΠΕΔΑ, αλλά, αυτό που ενδιαφέρει εμάς, επειδή κοιτάμε πάντα μόνο την ομάδα μας, είναι ότι πήραμε αυτό που αξίζαμε με επιβλητική εμφάνιση για την οποία δεχθήκαμε τα ειλικρινή συγχαρητήρια των Τραχώνων και ευχαριστούμε θερμά για αυτά καθώς οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας διαχειρίσθηκαν με αξιοπρέπεια την ήττα τους και απέδειξαν ότι διακρίνονται απο αθλητική παιδεία.
Η επιτυχία μας είναι δίκαιη καθώς η εικόνα που δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο ήταν εξαιρετική.
Το πάθος των αθλητριών μας και η υποστήριξη που είχαν απο τον πάγκο αν και παίξαμε χωρίς προπονητή, ήταν τα στοιχεία που μας έδωσαν την επιτυχία.
Ευχαριστούμε την Νιόβη Γκούρα, αδελφή της λίμπερο του Πορφύρα, για τη συμβολή της σε ρόλο στατιστοκολόγου της ομάδας μας. Βοήθησε τα κορίτσια με τρόπο ιδανικό.
Πριν απο οτιδήποτε άλλο, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής, επειδή ο Πορφύρας ξέρει να νικά γιατί έχει μέταλλο, φυσιογνωμία και προσωπικότητα  μεγάλης ομάδας.
Σεβόμαστε απεριόριστα τους Τράχωνες. Είναι μία σπουδαία ομάδα, ένας αντίπαλος με τον οποίο τα παιχνίδια έχουν πάντα ξεχωριστό χρώμα για τον Πορφύρα και κυρίως για το πρωτάθλημα που τόσο υποβαθμίστηκε φέτος με την ανεξήγητη απόφαση να μην πραγματοποιηθούν πλαίυ οφφ για μία δαπάνη 500 ή 600 ευρώ για έξοδα διαιτησίας....
Αλλωστε, όπως εμείς κερδίσαμε, έτσι μας έχουν νικήσει οι Τράχωνες μέσα στο ''Σαλπέας'' στα 3 απο τα 5 τελευταία παιχνίδια μας μαζί τους.
Ετσι είναι ο αθλητισμός, αυτή είναι η ζωή.
Οι μικρές ομάδες πανηγυρίζουν μία τέτοια νίκη. Οι μεγάλες, οι σταθερές δυνάμεις και οι πραγματικές αξίες, απλώς, καμαρώνουν και οφείλουν  να αναλογισθούν τα σφάλματα που έκαναν με συνέπεια η διαφορά απο την κορυφή της βαθμολογίας να είναι σήμερα στους 6 πόντους αντί να είναι μηδενική η πολύ μικρότερη.
Δεν αντιπροσωπεύει η 4η θέση τον Πορφύρα και ας είναι πια κοντά πια στην 1η.
Ας προσέχαμε όμως γιατί δε μας φταίει κανείς πέρα απο τους ίδιους τους εαυτούς μας.
Εντέλει, ο Πορφύρας έδειξε χαρακτήρα, ήθελε πολύ την νίκη και την κατέκτησε χάρις στη σοβαρότητα και την αγωνιστικότητα που παρουσίασε σε ένα ματς στο οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποια απο τις 7 που αγωνίσθηκαν, επειδή όλες είχαν ώριμη και στιβαρή παρουσία.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να κρατάμε όρθια την ομάδα μας.
Καλή συνέχεια στους Τράχωνες. Με αυτή την ομάδα μας ενώνουν πολλά περισσότερα απο όσα μας χωρίζουν. Αυτή τη φορά ωστόσο πήγαμε στην  βρύση και ήπιαμε νεράκι γιατί στον πρώτο γύρο, στο γήπεδο μας, είχαμε το προβάδισμα και στα 3 σετ και το χάσαμε με αποτέλεσμα να ηττηθούμε δίκαια με 3-0 σετ.
Απόψε, τα σετ ήταν 15-25, 25-27 ( με συγκλονιστική διακύμανση που απο το 17-14 πήγε στο 20-23, μετά στο 24-23,έγινε 25-25 και τελείωσε με 25-27), 25-14 και 14-25. Συνολική διάρκεια του αγώνα 86 λεπτά.
Αριστη η διαιτησία των Μιχαήλογλου, Παπαστάμου. Χωρίς εγωισμούς και με μεγάλη προσοχή σε όλες τις φάσεις ενός όμορφου αγώνα στον οποίο μετείχαν συνολικά 12 αθλήτριες που έχουν αγωνισθεί στην Α2   και την Α1 Εθνική κατηγορία.
Μην υποτιμάτε το πρωτάθλημα της ΕΣΠΕΔΑ που αξίζει όμως να είναι πολύ καλύτερο και να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, με σεβασμό στις επενδύσεις που γίνονται σε αυτό απο ανθρώπους που τρέχουν για τις ομάδες τους και αναδεικνύουν τη δυναμική της διοργάνωσης.
Τώρα είναι ώρα χαράς αλλά και αυτοκριτικής. Γιατί ο Πορφύρας ΜΠΟΡΟΥΣΕ πολλά περισσότερα.
ΤΡΑΧΩΝΕΣ  ( προπονητής Περόπουλος) Αθανασοπούλου, Καρτσαφλέκη, Σαραντοπούλου, Λυγουδιστιάνου, Ευθυμίου, Πλατανιώτη, Ξένου, Αράπη, Περοπούλου, Κούκα, Κουτροπούλου, Ζώτο.
Α.Ο.Φ ΠΟΡΦΥΡΑΣ Μπαλλή, Γρηγορίου, Τσαπούρη, Χατζηκωνσταντή, Γκούρα, Θεοχάρη, Τζούλου, Χαλβατζή, Χατζηπέτρου, Φικάι, Δελαγραμμάτικα, Α.Πρίφτη. 

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Που να τρέχεις να αθλείσαι....

Εμείς τα είχαμε γράψει σε αυτό το μπλογκ αλλά να που έρχεται μία ακόμα επιβεβαίωση να δείξει ποιό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας της αδιαφορίας και της πλήρους αποσύνθεσης του οικογενειακούθ ιστού αλλά και της απόλυτης βαρεμάρας του πιο γκρινιάρη λαού στην Ευρώπη. 
Και μην βιασθούμε όλοι μας να σκεφθούμε δικαιολογίες.
Καθρέφτη έχουμε κάπου στο σπίτι μας ασφαλώς....
Εξόχως ανησυχητικά είναι λοιπόν τα ευρήματα έρευνας του τμήματος Διαιοτολογίας και Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου για την παιδική παχυσαρκία στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 867.000 μαθητών απ' όλη την Ελλάδα και σε ένα διάστημα 13 ετών, τέσσερα στα δέκα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου είναι παχύσαρκα, ενώ περίπου τα μισά ασκούνται πολύ λίγο ή και καθόλου.
Από την ανάλυση των στοιχείων που συνέλεξε η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Λ.Συντώση προέκυψε επίσης ότι:
* Το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών τα τελευταία 13 έτη αυξήθηκε περίπου 30% (19,5% το 1997 - 26% το 2009) σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
* Το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών αυξήθηκε περισσότερο από 50% σε όλη τη χώρα (7,7% το 1997 - 11,8% το 2009) και είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
* Η αερόβια αντοχή (φυσική κατάσταση) των μαθητών Δημοτικού την τελευταία δεκαετία μειώθηκε περισσότερο από 5%. (Σημειώνεται ότι μείωση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων κατά 150% περίπου).
* Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών και ιδιαίτερα αυτών με μεγαλύτερο βάρος βαθμολογούνται με 5 (στη δεκαβάθμια κλίμακα).
Οι ανησυχητικές διαστάσεις που λαμβάνει η παχυσαρκία συνδέεται άμεσα με την έλλειψη άσκησης αλλά και την κακή διατροφή. Όπως διαπιστώνεται από την έρευνα πολλά παιδιά στη χώρα μας έχουν αποκτήσει συνήθειες καθιστικής ζωής πριν ακόμη μπουν στην εφηβεία. Ειδικότερα:
* Μόνο το 45% των παιδιών παίζει εκτός σπιτιού, έστω και λίγο κάθε μέρα, ενώ το 90% αυτών βλέπει τηλεόραση συχνά ή κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
*Μόνο το 72% των αγοριών και το 56% των κοριτσιών πληρούν τις διεθνείς συστάσεις για σωματική δραστηριότητα, δηλαδή ασκούνται περισσότερο από μια ώρα την ημέρα (60 λεπτά ημερησίως).
Από την έρευνα πάντως προέκυψαν και δυο θετικά στοιχεία: Πρώτον, τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας δεν αυξάνονται μετά το 2004. Δεύτερον, περισσότερο από το 90% των παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματα των Ολοήμερων Σχολείων πληρούν τις συστάσεις για σωματική δραστηριότητα.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του υπουργείου Παιδείας "Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας" σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας. Οι συντάκτες της συνοδευτικής έκθεσης κάνουν λόγο για "θλιβερά συμπεράσματα" και τονίζουν ότι η παχυσαρκία σε συνδυασμό με την έλλειψη άσκησης και την κακή διατροφή αποτελούν ένα πολύ επικίνδυνο μείγμα για την υγεία.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παχυσαρκία δεν αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου στην παιδική ηλικία αλλά και στην ενήλικη ζωή. Εχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη ασθενειών, όπως οι καρδιοπάθειες και ο διαβήτης τύπου 2 και μειώνει το προσδοκώμενο όριο ζωής μέχρι και 13 χρόνια.
Από παλαιότερες έρευνες για την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα είχε καταδειχθεί ότι περίπου τα μισά παχύσαρκα παιδιά έχουν τουλάχιστον έναν γονιό παχύσαρκο, ενώ εκτιμάται ότι περίπου ένα στα τρία παιδιά θα γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες.
Ανάμεσα στους κοινωνικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην παιδική παχυσαρκία είναι ότι πολλά παιδιά δεν τρώνε με τους γονείς τους λόγω των ωραρίων εργασίας των τελευταίων, με αποτέλεσμα να μην ελέγχεται όπως θα έπρεπε η διατροφή τους, ενώ σε πολλά νοικοκυριά το σπιτικό φαγητό αποτελεί πολυτέλεια. Στους ενοχοποιητικούς παράγοντες περιλαμβάνεται η κατανάλωση αναψυκτικών και διάφορων σνακς που τα παιδιά μπορούν να βρουν ακόμη και στα κυλικεία των σχολείων.

Μήπως μας πέρασε η Τουρκία;

Κατηγορούμε συχνά τους Τούρκους με μία αίσθηση ανωτερότητας και υπεροχής.
Πάμε όμως να δούμε πόσοι μαθητές είναι σε κάθε τάξη στα ελληνικά σχολεία και σε άλλα σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία ;
Στην Ελλάδα οι μαθητές στα δημόσια σχολεία είναι 25 αλλά στα δημόσια πειραματικά και στα μεγαλύτερα ιδιωτικά φθάνουν τους 30 ανά τάξη.
Σε Λετονία, Φινλανδία, Ισλανδία οι μαθητές είναι απο 10 σε κάθε τάξη.
Στην Εσθονία 18.
Στην Κύπρο 25.
Στην Γαλλία 26.
Στην Βουλγαρία 24.
Στην Μεγάλη Βρεττανία ( με το κακό επίπεδο μόρφωσης για τα παιδιά που γνωρίζουν μόνο ένα αντικείμενο και έχουν πολύ βασικές αδυναμίες σε όλους τους άλλους τομείς) 33 έως 34.
Στην Τουρκία οι μαθητές ανά τάξη είναι απο 10 έως και 20. Οχι παραπάνω.
Καληνύχτα μας.....

Τζογαδόροι Ελληνες...

Οι Ελληνες τζιράρουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στο ''Πάμε Στοίχημα'' του ΟΠΑΠ και παίζουν άλλα 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε στοιχήματα στο διαδίκτυο.
Αν και μόλις το 7% των Ελλήνων παικτών στοιχηματίζει στο διαδίκτυο, ποντάρει πολλαπλάσια ποσά σε σχέση με ότι συνηθίζει να κάνει στα πρακτορεία το υπόλοιπο 93%.
Μόνο για το στοίχημα λοιπόν τζιράρονται 6 δισεκατομμύρια ευρώ απο τους Ελληνες. Δεν υπολογίζουμε όλα τα άλλα παιχνίδια, τα καζίνο, τα λαχεία.
Απο τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι περίπου το 1.5 δις μένει στα ταμεία των εταιρειών που διοργανώνουν τα στοιχήματα. Αν και αυτή η εκτίμηση είναι μάλλον σχετική, ίσως δε και αυθαίρετη, καθώς δεν υπάρχουν επίσημα αναλυτικά στοιχεία απο τις ξένες εταιρείες που παίρνουν στοιχήματα στο διαδίκτυο.

Το μεγάλο παραμύθι με το ντόπιο....

Τα στοιχεία φανερώνουν ότι τρώμε και ταίζουμε τα παιδιά μας με εισαγόμενα προιόντα καθώς η επιθετική πολιτική τιμών, η απληστία, η τεμπελιά και η αλλαγή κοινωνικών προτύπων αλλά ασφαλώς και η εμμονή των κυβερνήσεων για αστικοποίηση όπως και τα καρτέλ των μεσαζόντων, μας στέλνουν τρόφιμα απο άλλες χώρες, αμφίβολης προέλευσης και συχνά περίεργης διαδικασίας ελέγχου, στο τραπέζι μας.
Εισάγουμε λοιπόν κάθε χρόνο σε ποσοστά
90% απο το βόειο κρέας που καταναλώνουμε
80% απο το χοιρινό κρέας
20% απο το αιγοπρόβειο κρέας
20% απο τα πουλερικά
22% απο τα σκόρδα
15% απο τις πατάτες
30% απο τα σέλινα
7% απο τα κρεμμύδια
6% απο τα καρότα
5% απο τα κολοκυθάκια

Καλή μας όρεξη με το...ντόπιο προιόν....
Να μη ξεχάσουμε τώρα να πάρουμε απο το σούπερ μάρκετ φρεσκότατο μαρούλι Ιαπωνίας. Για να αποκτήσουμε (ραδι)ενέργεια.....

Ν.Δελ.

Συγχαρητήρια στη Θέτιδα

Το τμήμα βόλει γυναικών του Α.Ο..Φ. Πορφύρας συγχαίρει την Θέτιδα Βούλας για την εξασφάλιση της ανόδου στην Α2 Γυναικών καθώς 2 αγωνιστικές πριν απο το τέλος του πρωταθλήματος της Α΄ ΕΣΠΑΑΑ έχει σιγουρέψει την πρώτη θέση.
Με την Θέτιδα έχουμε, παραδοσιακά, καλές σχέσεις και συνηθίζουμε μάλιστα τα φιλικά κατά την προετοιμασία μας. Μπράβο στους ανθρώπους της για την ευόδωση των προσπαθειών τους.
Οτι καλύτερο για τις επίσης αξιόλογες ομάδες της Α΄ ΕΣΠΑΑΑ που μόχθησαν αλλά δεν πέτυχαν το στόχο τους. Δε ξεχνούμε ότι έχουμε καλούς φίλους στη Νίκη Αμαρουσίου, το Κορωπί και τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου που ακολουθούν στην βαθμολογία την Θέτιδα και πραγματικά τους ευχόμαστε να φθάσουν όσο πιο ψηλά επιθυμούν.
Υγεία σε όλες και όλους.


ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ

Τρίτη 22 Μαρτίου 2011

Τράχωνες--Πορφύρας αύριο στις 21.45

Στον Αλιμο με αντίπαλο τους Τράχωνες θα αγωνισθεί αύριο στις 21.45 ο Πορφύρας σε αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Α΄ ΕΣΠΕΔΑ γυναικών.
Οι Παγκορασίδες μας έχουν ρεπό αυτή την εβδομάδα αλλά θα προπονηθούν κανονικά.

Κάτι δεν πάει καλά στο σχολείο ;

Εξωσχολικός που έκρινε σκόπιμο να πηδήξει απο τα κάγκελλα στην αυλή ενός σχολείου, βρήκε μπροστά του ένα μαθητή της ΣΤ ΄Δημοτικού ο οποίος του ζήτησε να βγεί έξω γιατί υπήρχε μάθημα γυμναστικής σε εξέλιξη, έστω και αν ο εκπαιδευτικός εκείνη τη στιγμή δεν ήταν παρών. Αντί για άλλη απάντηση, ο εξωσχολικός κτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο τον μαθητή.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε στον Διευθυντή του σχολείου που προσπάθησε να πάρει μέτρα για τον εντοπισμό του δράστη ο οποίος απομακρύνθηκε μετά απο την επίθεση του.
Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ανήλικο. Στο σπίτι του κανείς δεν απαντά στο τηλέφωνο ενώ  ενημερώθηκε στο σχολείο της η αδελφή του που ωστόσο επίσης είναι ανήλικη.
Το περιστατικό συνέβη σε σχολείο του Δήμου Πειραιά, με θύμα αδελφό αθλήτριας μας.
Η κατάσταση στα σχολεία αρχίζει πια να φεύγει απο τον έλεγχο και το πρόβλημα είναι γενικότερο, σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε και η οποία έφερε στο φως ενδιαφέροντα ευρήματα.
Το 63% των μαθητών Δημοτικού και το 51% των μαθητών Γυμνασίου δηλώνουν ότι υπάρχουν συμμαθητές που τους συμπεριφέρονται άσχημα.
Το 89% των διαπληκτισμών στο προαύλιο αφορούν ύβρεις και το 47.7% ταπείνωση του άλλου.
Το 55% των παιδιών στο Δημοτικό αναφέρουν ότι κάποιος συμμαθητής τους τα έχει κοροιδέψει ή βρίσει ενώ 37% δηλώνουν ότι έχουν χτυπηθεί απο άλλα παιδιά.
Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η βία στα σχολεία εμφανίζεται σε όλες τις μορφές της  ενώ διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί ναι μεν αναζητούν λύσεις αλλά αντιδρούν με παρατηρήσεις οι ποινές γιατί έτσι έχουν μάθει.
Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε πρόσφατα στα σχολεία της χώρας εγκύκλιο με 10 σημεία που αποτελούν μέτρα για την πρόληψη φαινομένων βίας και επιθετικότητας μεταξύ μαθητών.
Ανάμεσα σε άλλα το Υπουργείο προτείνει την ανάθεση ρόλων συμβούλων σε εκπαιδευτικούς με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες και την παρέμβαση τους ύστερα απο την εκδήλωση βίαιων ενεργειών. Με σκοπό τη συμφιλίωση των μαθητών.
Παράλληλα, αναφέρει ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και τα παιδιά στην επίλυση των διαφορών με τη δημιουργία ομάδων φιλίας ή διαμεσολάβησης.
Προσοχή χρειάζεται απο όλους γιατί η κατάσταση ήδη έχει ξεφύγει σε κάποιο βαθμό.
Στην Αγγλία δεν έχουν έντονο πρόβλημα με τον χουλιγκανισμό πλέον αλλά η σχολική βία τρομάζει επειδή εξαπλώνεται.
Η ελληνική απάθεια και ανευθυνότητα σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα κοινωνικά φαινόμενα, δεν αποκλείεται να μας βάλει εδώ σε περιπέτειες που ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα είχαμε...


Ν.Δελαγραμμάτικας

Η διαβούλευση για τους Κανονισμούς

Σε τροποποίηση των Κανονισμών της θα προχωρήσει η Ομοσπονδία Βόλει που προετοιμάζεται για την Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες ημέρες του Απριλίου και ζητά μέχρι τις 28 Μαρτίου απόψεις και προτάσεις απο τους ενδιαφερομένους.
Απο μία πρώτη εκτίμηση των θέσεων επί των οποίων ζητά η Ομοσπονδία να καταθέσουμε προτάσεις και να γνωστοποιήσουμε όσα εντέλει πιστεύουμε, βλέπουμε ότι απουσιάζει πλήρως ως θέμα η Α2 Γυναικών.
Βεβαίως, η Ομοσπονδία μας διευκρίνισε ότι δεν είναι περιοριστική η αναφορά στα προτεινόμενα απο μέρους της ζητήματα, αλλά, πράγματι απορούμε πως είναι δυνατό να μην έγινε πρόβλεψη συζήτησης για την Α2 Γυναικών. Θεωρούμε ωστόσο ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε και να αναφερθούμε εντέλει σε μία κατηγορία στην οποία ανεβαίνουν εφέτος απευθείας όλες οι πρωταθλήτριες ομάδες των τοπικών Ενώσεων , εξέλιξη που πιστεύουμε ότι αδικεί τις ομάδες των μεγαλύτερων Ενώσεων οι οποίες είναι κατά τεκμήριο πιο ανταγωνιστικές, αλλά, κυρίως περνούν απο περισσότερο επίπονη δοκιμασία αφού έχουν πιο πολλά παιχνίδια.
Είναι άραγε ορθόδοξο να έχουν ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση πρωταθλήματα των 12 ομάδων με εκείνα των 5;
Δε θα έπρεπε να υπάρχει ευκαιρία πλαίυ οφφ, αν όχι απευθείας άνοδος, για τη δεύτερη ομάδα της ΕΣΠΕΔΑ, της ΕΣΠΑΑΑ και της ΕΠΕΣΘ ;

Τα θέματα που βάζει για διαβούλευση η ΕΟΠΕ είναι.
----Εξέταση πιθανότητας κατάργησης Β’ Εθνικής κατηγορίας Ανδρών και αναβάθμισης των Τοπικών Πρωταθλημάτων σε Περιφερειακά.

---Δυνατότητα σε ομάδα που δεν μπορεί για οικονομικούς λόγους να αγωνιστεί σε υψηλή κατηγορία (Α1, Α2 Εθνική κατηγορία) να συμμετάσχει μετά από έγκαιρη δήλωση στο πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.
---Δυνατότητα επιλογής ομάδων για την Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών και Γυναικών με προκαθορισμένα κριτήρια εκτός βαθμολογικής σειράς (Wild Card).
---Πρόβλεψη δυνατότητας διεξαγωγής ενός αγώνα, υπό προϋποθέσεις, σε περίπτωση απώλειας δελτίων .
----Έκδοση δελτίων από τις Ενώσεις (συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΑΠ)
---Αντιμετώπιση υβριστικών συνθημάτων και ρίψης αντικειμένων από τον διαιτητή
---Πρόβλεψη για την χρήση ηλεκτρονικού φύλλου αγώνα
---Ρυθμίσεις για αναβολή ή μετάθεση αγώνα και για τον ορισμό αναβληθέντων αγώνων
----Επανεξέταση των περιπτώσεων μηδενισμού σε play off και σε ηλικιακά πρωταθλήματα – περιπτώσεις αυτεπάγγελτης επιβολής μηδενισμού.
----Πρόβλεψη να θεωρείται ως υποβολή ένστασης η υπογραφή φύλλου αγώνα με επιφύλαξη σε περίπτωση άρνησης του διαιτητή να δεθεί την αναγραφή της


Κανονισμός Εγγραφών - Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών - Αθλητριών:1. Εισαγωγή του θεσμού της Ομοσπονδίας Προέλευσης σε αθλητές ανεξαρτήτως εθνικότητας που εγγράφονται για πρώτη φορά στην Ελληνική Ομοσπονδία (Federation of Origin).
2. Επέκταση της υποχρέωσης καταβολής ποσού προκειμένου να εκδοθεί νέο δελτίο σε κάθε περίπτωση μεταγραφής χωρίς συγκατάθεση σωματείου ακόμα και κατόπιν απόφασης του ΑΣΕΑΔ.
3. Καθορισμός της αποζημίωσης ερασιτεχνικών σωματείων των οποίων οι αθλητές συνάπτουν επαγγελματικά συμβόλαια με ΤΑΑ (καρτολίνο).
4. Θεσμοθέτηση Οργάνου και Διαδικασίας διαμεσολάβησης για αντιμετώπιση διαφορών μεταξύ σωματείων ή αθλητών και σωματείων.
5. Ποσοτικός περιορισμός στις διενεργούμενες κάθε χρόνο μεταγραφές σε συνάρτηση με την ηλικία των αθλητών.
6. Ρύθμιση των περιπτώσεων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων ανανέωσης δελτίων.
7. Δυνατότητα διπλού δελτίου σε αθλητές κάτω των 21 ετών που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο σε ΤΑΑ.

Η Δραπετσώνα στο ΑΣΕΑΔ

Προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ κατέθεσε σήμερα η Δραπετσώνα για τον μηδενισμό της γυναικείας ομάδας στον αγώνα με την Ευρυάλη η οποία έκανε ένταση για τη χρησιμοποίηση της Λιλής Χονδρού η οποία παράλληλα είναι και προπονήτρια στην Αιξωνή. Από την Δραπετσώνα αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί για τον αγώνα που είχε νικήσει με την Ευρυάλη και της αφαιρέθηκαν ακόμα 3 βαθμοί.
Ετσι, έπεσε στους 12 βαθμούς και έπεσε κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011

Ποιά μαθήματα προτιμούν οι μαθητές Λυκείου

Οι μαθητές Λυκείου προτιμούν, όπως φαίνεται απο έρευνα που έγινε απο το Υπουργείο Παιδείας, τα Μαθηματικά, τα Νέα και την Ιστορία πιο πολύ σε σχέση με όλα τα άλλα μαθήματα.
Ρωτήθηκαν τα παιδιά για το ποιά πρέπει να είναι τα υποχρωετικά μαθήματα στο Λύκειο και δήλωσαν
Το 91.4 % Μαθηματικά
Το 89.2% Νέα
Το 88.9% Ιστορία
Το 84.3% Πληροφορική
Το 77.3% Αγγλικά
Το 74% Φυσική
Το 71% Φυσική Αγωγή
Το 70.9% Αρχαία
Το 64.9% Χημεία
Το 62% Κοινωνιολογία
Το 59% Οικονομικά
Το 37% Θρησκευτικά
Το 30% Πολιτικές Επιστήμες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΗ
Μα είναι δυνατό να διδάσκονται, ακόμα, στα σχολεία Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία;
Δεν υπάρχει σεβασμός και έλεος;
Αρχαία και πάλι Αρχαία.... 

Μία διαφορετική είδηση

Για τη ζωή μας στην πόλη μας, τον Πειραιά, τον Δήμο με το ΕΝΑ--συλλεκτικό--κλειστό γυμναστήριο, έχει ενδιαφέρον η είδηση που πληροφορηθήκαμε και την οποία σας παρουσιάζουμε.
Δημιουργείται στον Πειραιά νέο δίκτυο λεωφορειολωρίδων που θα απλώνεται ως εξής.
Οδός Χατζηκυριακού, μεταξύ των οδών Κλεισόβης και Σαχτούρη
Οδός Γ.Λαμπράκη ,  ανάμεσα στις οδούς Βασιλέως Γεωργίου και Ακτής Μουτσοπούλου
Οδός 2ας Μεραρχίας, μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ακτής Μιαούλη
Λεωφόρος Η.Πολυτεχνείου , ανάμεσα στις οδούς Σαχτούρη και Βασιλέως Γεωργίου Α΄
Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Α΄, μεταξύ της Ακτής Μιαούλη και της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη
Αυτές οι λεωφορειολωρίδες θα έχουν συνολικό μήκος 3 χιλιόμετρα.
Στην Χατζηκυριακού θα έχει μήκος 800 μέτρα, στην κατεύθυνση προς τον Πειραιά.
Στην Γ.Λαμπράκη θα είναι 250 μέτρα, προς το Πασαλιμάνι
Στην 2ας Μεραρχίας θα είναι 250 μέτρα, προς το λιμάνι
Στην Η.Πολυτεχνείου θα είναι 900 μέτρα,προς το Δημοτικό Θέατρο
Στην Β.Γεωργίου θα είναι 600 μέτρα, αντίθετης ροής, προς την Γ.Λμαπράκη
Προτείνεται μάλιστα να μονοδρομηθούν Β.Γεωργίου, Γ.Λαμπράκη, Η.Πολυτεχνείου, 2ας Μεραρχίας και Χατζηκυριακού.
Τα λεωφορεία που μας εξυπηρετούν για το γήπεδο του Πορφύρα αλλά και για το κλειστό ''Σαλπέας'', το 909 και το 906, θα περνούν πλέον μέσω της οδού 2ας Μεραρχίας και όχι απο την Βασιλέως Γεωργίου.

Η βαθμολογία των Παγκορασίδων


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΣΠΕΔΑ
                       Γ΄ΟΜΙΛΟΣ
                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 7  αγ.       14 β.
2 ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ   7       12 β.
3 ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ 6    10 β.
4 ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ 7            10 β.
5 ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 7      9 β.
6 ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ 7                 9 β.
7 ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7           8 β.
8 ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ             Αποβλήθηκε

Κανονικά οι προπονήσεις του Σαββατοκύριακου

Οι προπονήσεις όλων των ομάδων του τμήματος βόλει γυναικών του Πορφύρα θα πραγματοποιηθούν κανονικά το Σαββατοκύριακο 26-27 Μαρτίου. Ρεπό θα υπάρχει μόνο την Παρασκευή 25 Μαρτίου επειδή δε θα έχουμε γήπεδα στη διάθεση μας.

Το πρόγραμμα της γυναικείας ομάδας

Καλή σας εβδομάδα.
Για σήμερα, το πρόγραμμα της γυναικείας ομάδας βόλει του Πορφύρα έχει ως εξής.
18.30 Βάρη και έλεγχος κατάστασης αθλητριών απο τον εργοφυσιολόγο μας κ. Γιώργο Σκόλια
19.00 Πρόγραμμα αποκατάστασης για τις αθλήτριες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετραυματισμούς

19.00 Προπόνηση για τις αθλήτριες μας
Υπενθυμίζεται ότι η κορασίδα Κατερίνα Τσαβαρή και η παγκορασίδα Κορίνα Τζερεφού πρέπει να είναι στο ''Σαλπέας'' για έλεγχο απο τον κ.Σκόλια στο διάστημα απο τις 18.30 έως τις 19.00.


ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ 

Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

Ο Ηρακλής Κηφισιάς πρωταθλητής Νεανίδων

Για δεύτερη φορά στην ιστορία του (έπειτα από το 2009), ο Ηρακλής Κηφισιάς κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νεανίδων που ολοκληρώθηκε την Κυριακή στο κλειστό της Παιανίας, κερδίζοντας στον τελικό τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης με 3-1 (25-20, 25-16, 20-25, 25-16) σετ.
Πολυτιμότερη αθλήτρια και καλύτερη επιθετικός της διοργάνωσης αναδείχτηκε η Νομικού του Ηρακλή Κηφισιάς, καλύτερη λίμπερο η Αρτακιανού του Ηρακλή, καλύτερη μπλοκέρ η Κωνσταντινίδου του Ηρακλή και καλύτερη πασαδόρος η Κουντουρά του Ηρακλή Κηφισιάς.

Ηρακλής - Ηρακλής Κηφισιάς 1-3 (20-25, 16-25, 25-20, 16-25)
Ηρακλής (Κ. Παπαδόπουλος): Λαδένη, Δαουλτζόγλου, Βέλλιου, Κελεσίδου, Κωνσταντινίδου Ε., Μπερμπέρογλου, Αρτακιανού (λ), Στράντζαλη, Χορτιάτη, Μπουρσανίδου, Παπαφωτίου.
Ηρακλής Κηφισιάς (Σ. Ιβάνοβα): Ιβάνοβα, Νομικού, Καραγκούνη, Κουντουρά, Λαμπρούση, Διώτη, Γλύκα, Γρηγοράτου, Αριστοβούλου, Παναγιωτίδου, Σταθοπούλου, Σαλιάρη.

Στον μικρό τελικό η ΕΑ Λάρισας κέρδισε τον Ολυμπιακό με σκορ 3-0 (25-15, 25-18, 25-14) και κατέλαβε την τρίτη θέση.

Ολυμπιακός - ΕΑ Λαρίσης 0-3 (15-25, 18-25, 14-25)
Ολυμπιακός (Π. Δροσινού): Θεοδωρίδου, Δελιανίτη, Μίλιαρη, Κατραμάδου, Μπίλλια, Τσαντέ, Φλέγκα (λ), Καλεμικεράκη, Κρεμμύδα, Αποστολάτου, Μουρατίδη, Κοκκινάκη.
ΕΑ Λαρίσης (Απ. Οικονόμου): Καραγιώργου, Παπαστεργίου, Νούσια, Μαδένογλου, Υφαντή, Κατσαρέ, Τίκα (λ), Τζουβίλη, Τάση, Χαμαΐδη, Μπέη Πάντζιου.

Την απονομή του τροπαίου έκανε ο Α’ αντιπρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ., Γιάννης Στουραΐτης, τα μετάλλια στις πρωταθλήτριες απένειμε ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Παναγιώτης Σιδέρης, στην 2η ομάδα ο Γιώργος Μελισσουργός, στην 3η ομάδα το μέλος του Δ.Σ. Θανάσης Ρέρρας και στην 4η ομάδα ο Δημήτρης Παπανικολάου μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΠΑΑΑ.

Η χρυσή βίβλος
Η ΕΑ Λάρισας έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα και ο Αίας Ευόσμου τρία.
1984: Φιλαθλητικός Θεσσαλονίκης
1985: Φιλαθλητικός Θεσσαλονίκης
1986: ΕΟ Σταυρούπολης
1987: ΕΟ Σταυρούπολης
1988: ΑΟ Καβάλας
1989: Άρτεμις Κορυδαλλού
1990: Νίκη Αλεξ.
1991: Παναθηναϊκός
1992: Νίκη Αλεξ.
1993: ΕΑ Λάρισας
1994: ΦΟ Καμποχώρων
1995: ΕΑ Λάρισας
1996: ΕΑ Λάρισας
1997: Αίας Ευόσμου
1998: Αίας Ευόσμου
1999: Αίας Ευόσμου
2000: ΕΑ Λάρισας
2001: Άρης Νικαίας
2002: Απολλώνιος
2003: Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών
2004: Φιλία Ηλιούπολης
2005: Φιλαθλητικός Λάρισας
2006: Φιλαθλητικός Λάρισας
2007: ΑΕ Βύρωνα
2008: Ηρακλής Θεσσαλονίκης
2009: Ηρακλής Κηφισιάς
2010: Πανελλήνιος
2011: Ηρακλής Κηφισιάς

Να που υπάρχει δικαίωση για την υπομονή.....

Η υπομονή των αθλητριών του Πορφύρα και των γονιών τους και  η δουλειά που προηγήθηκε και αυτή που γίνεται φέτος απο την προπονήτρια των Παγκορασίδων του τμήματος μας, Πόπη Χατζηκωνσταντή, δικαιώνονται σε αυτή τη σαιζόν με τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα.
Οι Παγκορασίδες μας νίκησαν με 3-0 σετ τον Θρίαμβο στο ''Σαλπέας''. Αυτή ήταν η έκτη νίκη του Πορφύρα στο πρωτάθλημα της ΕΣΠΕΔΑ, σε οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος.
Η επικράτηση μας συνδυάσθηκε με ένα ρεκόρ. Τους 16 άσσους απο την πασαδόρο μας Διονυσία Παλημέρη την οποία φαίνεται ότι ταίζει καλά η Αργυρώ....
Μπράβο σε όλα τα κορίτσια μας τα οποία είχαν δίπλα τους την τραυματισμένη συναθλήτρια τους Κορίνα Τζερεφού αλλά δεν παρέλειψε να τις ευχηθεί πριν απο το ματς αλλά και να τις συγχαρεί μετά απο την νίκη τους, η επίσης απούσα Μαριάννα  Λιάρου που έλειπε εκτός Αθηνών για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.
Οι δύο αθλήτριες μας είναι βασικές αλλά οι συμπαίκτριες τους έπαιξαν και για αυτές και κάλυψαν άριστα τα κενά τους.
Ντεμπούτο για την Παναγιώτα Βασιλακοπούλου που ξεπέρασε υποδειγματικά το τρακ που εύλογα είχε.Αρεσε το γεγονός ότι δε χάθηκε ο ρυθμός παρά τις αλλαγές.
Χειροκρότημα κέρδισε και η  μικρούλα μας Εφη Υφαντή. Σπάνια ένα παιδί προσπαθεί με τόση επιμέλεια να κάνει ότι του ζητά και ότι του δείχνει η προπονήτρια του .
Το βασικότερο απο όλα; Αυτή η ομάδα είναι ΟΜΑΔΑ.Σε όλα.
Συγχαρητήρια στον Θρίαμβο για το άψογο ήθος των παιδιών του, την μοναδική ευπρέπεια των γονιών τους, σε αντίθεση με ποδοσφαιρικές συμπεριφορές που είδαμε απο άλλους , αλλά και για την σπουδαία προπονήτρια τους Σοφία Κιορπέ που μιλάει αθλητικά και διδάσκει ποιότητα.
Εγκώμια αξίζουν και για τον προπονητή μπάσκετ Αργύρη Πεδουλάκη που έχει την κορούλα του στον Θρίαμβο αλλά δεν έπαψε να χειροκροτεί και να εγκωμιάζει κάθε καλή προσπάθεια που έβλεπε και απο τις δύο ομάδες.
Μπράβο στο Χαιδάρι. Αυτός είναι ο αθλητικός πολιτισμός. Αυτό είναι το βόλει.

Οσο για τις αθλήτριες μας, δουλειά, συνέπεια στις προπονήσεις αλλά και περηφάνεια γιατί φορούν τη φανέλλα του Πορφύρα που αυτές και η προπονήτρια τους κάνουν να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και να μην είναι άδεια απο ψυχή , καρδιά και αφοσίωση.
Και πάνω απο όλα ΥΓΕΙΑ και να χαίρεστε την πολυτέλεια να βλέπουμε τα παιδιά μας να αθλούνται.
Μπορείτε ασφαλώς να φαντασθείτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό.

Τα σετ ήταν 25-17, 25-15 και 25-9..
Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ Α.Πρίφτη , Ε.Πρίφτη, Γεροκούνα, Δαρδακούλη, Παπαδήμα, Παλημέρη, Ζαννή, Καρβούνη, Παυλίδου, Υφαντή, Ντονάδου, Βασιλακοπούλου.

Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

Ποιοί πήγαν στον τελικό των Νεανίδων

Υπόθεση  Ηρακλειδέων αποτελεί ο εφετινός τίτλος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα των Νεανίδων, καθώς στους δύο ημιτελικούς που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στην Παιανία, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό και ο Ηρακλής Κηφισιάς επικράτησε 3-0 επί της ΕΑ Λάρισας.
Την Κυριακή, ο τελικός θα ξεκινήσει στις 15:00, ενώ στις 13:00 είναι προγραμματισμένος ο μικρός τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λάρισα.

Οι ημιτελικοί.
Ηρακλής Θεσ. - Ολυμπιακός 3-0 (25-14, 25-19, 25-16)
Ηρακλής (Κ. Παπαδόπουλος): Λαδένη, Δαουλτζόγλου, Βέλλιου, Κελεσίδου, Κωνσταντινίδου Ε., Μπερμπέρογλου, Αρτακιανού (λ), Στράντζαλη, Χορτιάτη, Μπουρσανίδου, Παπαφωτίου.
Ολυμπιακός (Π. Δροσινού): Θεοδωρίδου, Δελιανίτη, Μίλιαρη, Κατραμάδου, Μπίλλια, Τσαντέ, Φλέγκα (λ), Καλεμικεράκη, Κρεμμύδα, Αποστολάτου, Μουρατίδη, Κοκκινάκη.

Ηρακλής Κηφισιάς - ΕΑ Λάρισας 3-0 (25-13, 25-15, 25-12)
Ηρακλής Κηφισιάς (Σ. Ιβάνοβα): Ιβάνοβα, Νομικού, Καραγκούνη, Κουντουρά, Λαμπρούση, Διώτη, Γλύκα, Γρηγοράτου, Αριστοβούλου, Παναγιωτίδου, Σταθοπούλου, Σαλιάρη.
ΕΑ Λαρίσης (Απ. Οικονόμου): Καραγιώργου, Παπαστεργίου, Νούσια, Μαδένογλου, Υφαντή, Κατσαρέ, Τίκα (λ), Τζουβίλη, Τάση, Χαμαΐδη, Μπέη Πάντζιου.

Μικρός τελικός
Κυρ. 20/3/2011 Παιανίας 13.00 Ολυμπιακός - ΕΑ Λάρισας

Τελικός

Κυρ. 20/3/2011 Παιανίας 15.00 Ηρακλής Θεσ. - Ηρακλής Κηφισιάς