Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου για τις υποδομές μας

Το Σαββατοκύριακο 17-18 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα των υποδομών μας έχει ως εξής :

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.15           π.μ.                   ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                             Σαλπέας
9-10.30           π.μ.                  ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                   Σαλπέας
10-12              π.μ.                   BABY  VOLLEY                                             Σαλπέας
10.15-11.30    π.μ.                   ΘΑΛΕΙΑ                                                         Σαλπέας
11.30-1           μ.μ.                ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Δ                                      Σαλπέας
12-1.30           μ.μ.                  NEEΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                          ΣΕΦ
1-2.30             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                                Γυμνάσιο                
2.30-4             μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                 Γυμνάσιο ( φιλικό )                                        
ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15           π.μ.                ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                  Γυμνάσιο
10.15-11.30    π.μ.                ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                      Γυμνάσιο
11.30-1           μ.μ.                ΝΕΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                           Γυμνάσιο
1-2.15             μ.μ.                   ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                              Σαλπέας
1.30-2.30        μ.μ.                  BABY VOLLEY                                                 Σαλπέας
2.15-3.30        μ.μ.                   ΘΑΛΕΙΑ                                                           Σαλπέας
2.30-4.30        μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                        Ρέντης    ( φιλικό )
3.30-5.30        μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                        Σαλπέας ( φιλικό )