Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Η ΣΝΔ θα είναι, εκτάκτως, κλειστή την Πέμπτη, οπότε μοιραία υπάρχουν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα, προκειμένου να μην σημειωθούν ακυρώσεις

ΠΕΜΠΤΗ
4.45-6.15      μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Γ-Δ                Γυμνάσιο
6-    7.30       μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡ.   Γ-Δ-Ε                 Γυμνάσιο
8.30-9.30      μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ                          Σαλπέας