Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Οι προπονήσεις της Πέμπτης 2 Ιουλίου

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου οι προπονήσεις μας θα γίνουν ως εξής :

5-6.30    μ.μ.     ΓΚΡΟΥΠ Α-Β                            Γυμνάσιο
6.30-8    μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ      Γυμνάσιο
8-9.30    μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                            Γυμνάσιο