Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Εγχρωμη η Κάρτα Υγείας

 Απαραίτητη διευκρίνιση για την Κάρτα Υγείας :

Πρέπει να τυπώνεται έγχρωμη.

Μαυρόασπρη δεν θα γίνεται δεκτή από την ΕΟΠΕ.

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στους εφόρους των τμημάτων σας ώστε να διευκολύνουν, από κοινού με τον κ. Αγγελο και τον κ.Παναγιώτη.