Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

Το πρόγραμμα των προπονήσεων μας 27 έως και 31 Δεκεμβρίου

Οι προπονήσεις της Ακαδημίας μας την εβδομάδα από 27 έως και 31 Δεκεμβρίου. 

Για τις προπονήσεις δεν αλλάζει τίποτα, τα παιδιά έρχονται με σελφ τεστ : 

ΔΕΥΤΕΡΑ  27/12

5.30-7     μ.μ.     ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ               ΣΑΛΠΕΑΣ

7-8.30      μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α                      ΣΑΛΠΕΑΣ

8-10        μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΡΙΤΗ  28/12

4-5.30       μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                    ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-7       μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                   ΣΑΛΠΕΑΣ

7-8.30      μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ                ΓΥΜΝΑΣΙΟ

8.30-10     μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10-11.30    μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ  29/12

4-6            μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ B- Γ( ΦΙΛΙΚΟ ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6-7.15      μ.μ.      ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4-5.30       μ.μ.      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                      ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-7      μ.μ.      ΘΑΛΕΙΑ                                 ΣΑΛΠΕΑΣ

7.15-8.45  μ.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10-11.30    μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΜΠΤΗ  30/12

4-5.30       μ.μ.    ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                        ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-7       μ.μ.    ΘΑΛΕΙΑ                                  ΣΑΛΠΕΑΣ

6.15-7.45  μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                        ΓΥΜΝΑΣΙΟ

8.30-10     μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α                        ΣΑΛΠΕΑΣ

10-11.30   μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                         ΣΑΛΠΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31/12

2.30-4      μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Γ                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4-5.30      μ.μ.     ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7      μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Α                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Νεοεισερχόμενα παιδιά, πηγαίνουν για προπόνηση ως εξής :

Μαθήτριες Α-Β-Γ   Δημοτικού στα Πορφυράκια

Μαθήτριες Δ-Ε-ΣΤ  Δημοτικού στη Θάλεια

Μαθήτριες Α-Β-Γ    Γυμνασίου στο Προαγωνιστικό