Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Το πρόγραμμα των προπονήσεων μας 29/5-4/6

 Το πρόγραμμα των προπονήσεων της Ακαδημίας μας 29 Mαϊου έως και 4 Ιουνίου ( οι προπονήσεις θα συνεχισθούν έως τις αρχές Ιουλίου ) : 

ΔΕΥΤΕΡΑ  29/5

2.30-4       μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4-5.30       μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Β                                                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7       μ.μ.    ΠΑΓΚΟΡ. κας ΠΟΠΗΣ                                                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ

7-8.30       μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε, ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                          ΣΑΛΠΕΑΣ

ΤΡΙΤΗ      30/5

4-5.30       μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡ. κας ΠΟΠΗΣ                                               ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

5.30-7      μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ-Ε,ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ            ΓΥΜΝΑΣΙΟ

9-11         μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ  31/5

2.45-4      μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4-5.15      μ.μ.         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                                           ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.15-6.30   μ.μ.      ΘΑΛΕΙΑ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6.30-7.45   μ.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ

7.45-9        μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ  1/6

2.45-4.15     μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Β                                                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4.30-6      μ.μ.             ΝΕΑΝΙΔΕΣ                                                             ΣΑΛΠΕΑΣ

6.15-7.30  μ.μ.     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ κας ΠΟΠΗΣ                                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10-11.30  μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                            ΣΑΛΠΕΑΣ

10-11.30  μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                                                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2/6

3.30-5     μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Β                                                               ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4.45-6    μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                            ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7     μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                             ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30--7      μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                                      ΣΑΛΠΕΑΣ

7-8.30       μ.μ.         ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ κας ΝΙΚΗΣ ( θα πάνε οι 6 αθλήτριες που θα ενημερωθούν)                                                                                                                                             ΣΑΛΠΕΑΣ

10-11.30  μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ    3/6

8.45-10   π.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Β                                                                  ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.15      π.μ.       ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                                                          ΓΥΜΝΑΣΙΟ

9-10.15      π.μ.      ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                                                         ΣΑΛΠΕΑΣ

10.15-11.30 π.μ.     ΘΑΛΕΙΑ                                                                                   ΣΑΛΠΕΑΣ

11.30-1       μ.μ.     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                                  ΣΑΛΠΕΑΣ

1-2.30        μ.μ.      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2.30-4       μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ κας ΠΟΠΗΣ                                                ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7       μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                                                   ΣΑΛΠΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  4/6

9-10.15      π.μ.        ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                                                        ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10.15-11.30 π.μ.     ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ κας  ΠΟΠΗΣ                                          ΓΥΜΝΑΣΙΟ

11.30-1   μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Β                                                                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1-2.15    μ.μ.          ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                                                        ΣΑΛΠΕΑΣ

2.15-3.30 μ.μ.        ΘΑΛΕΙΑ                                                                                   ΣΑΛΠΕΑΣ

3.30-5   μ.μ.          ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                                                ΣΑΛΠΕΑΣ

4-5.30    μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Ε-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7    μ.μ.         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                                 ΓΥΜΝΑΣΙΟ