Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024

Το πρόγραμμα των προπονήσεων μας 2-7 Ιανουαρίου

Το πρόγραμμα των προπονήσεων μας 2-7 Iανουαρίου :

ΤΡΙΤΗ 2/1

11-12.30        μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                            ΓΥΜΝΑΣΙΟ

12.30-2         μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ        ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2.15-4          μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                         ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4-5.30           μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                             ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6-7.15          μ.μ.       ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                    ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

6.45-8          μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                         ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ    

ΤΕΤΑΡΤΗ  3/1

2.30-4      μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                                              ΣΑΛΠΕΑΣ

3-4.30     μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4-5.15      μ.μ.         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                                 ΣΑΛΠΕΑΣ

5.15-6.30   μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ             ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.15-6.30   μ.μ.      ΘΑΛΕΙΑ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ-ΚΛΕΙΩ                     ΣΑΛΠΕΑΣ

6.30-7.45   μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ

7.45-9        μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ  4/1

6.15-7.30  μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                                             ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6-7.15           μ.μ.      ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                               ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ   

6.45-8            μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                                 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

10-11.30        μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                       ΣΑΛΠΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5/1

2-3.30         μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2.30-4        μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                 ΣΑΛΠΕΑΣ

3.30-5        μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4-5.30       μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                        ΣΑΛΠΕΑΣ

5-6.30       μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7     μ.μ.          ΘΑΛΕΙΑ-ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ               ΣΑΛΠΕΑΣ

6-7.15       μ.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                                  ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ  

6.45-8      μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                                      ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΣΑΒΒΑΤΟ     6/1

Λόγω της ημέρας των Θεοφανείων, δεν θα γίνουν προπονήσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ   7/1 

9-10.15            π.μ.     ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10.15-11.30     π.μ.     ΚΛΕΙΩ                                                                ΓΥΜΝΑΣΙΟ

11.30-1            μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ  ( φιλικό )                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ                       

1-2.15            μ.μ.         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                                  ΣΑΛΠΕΑΣ

2.15-3.30       μ.μ.         ΘΑΛΕΙΑ                                                            ΣΑΛΠΕΑΣ

4-5.30             μ.μ.       ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7             μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Ε ( φιλικό )                                ΓΥΜΝΑΣΙΟ