Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

Οι προπονήσεις της Ακαδημίας μας 5-11/2

Το πρόγραμμα των προπονήσεων μας 5/2-11/2  : 

ΔΕΥΤΕΡΑ  5/2

2.30-4.15       μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                          ΣΑΛΠΕΑΣ

2.45-4.15       μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                           ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7           μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                          ΣΑΛΠΕΑΣ

6.45-8.30      μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                            ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10              μ.μ.       ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΡΙΤΗ     6/2

4-5.30       μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

5-6            μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                               ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

6-7.15           μ.μ.      ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                    ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ   

6.45-8            μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                      ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ    

8.30-10    μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10-11.30  μ.μ.         ΝΕΑΝΙΔΕΣ                                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ  7/2

2.30-4      μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                                              ΣΑΛΠΕΑΣ

4-5.15      μ.μ.         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                                 ΣΑΛΠΕΑΣ

5.15-6.30   μ.μ.      ΘΑΛΕΙΑ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ-ΚΛΕΙΩ                     ΣΑΛΠΕΑΣ

6.30-7.45   μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                                                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ

7.45-9        μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ  8/2

6.15-7.30  μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                                             ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6-7.15           μ.μ.      ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                               ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ   

6.45-8            μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                                 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

10-11.30        μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                       ΣΑΛΠΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9/2

3.30-5       μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5-6.30       μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7     μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                                        ΣΑΛΠΕΑΣ

6-7.15       μ.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                                  ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ  

6.45-8      μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                                      ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ 

7-8.30      μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                     ΣΑΛΠΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ  10/2

8.45-10       π.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                               ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.15      π.μ.        ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                               ΣΑΛΠΕΑΣ  

10.15-11.30   π.μ.      ΘΑΛΕΙΑ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                ΣΑΛΠΕΑΣ

10.15-11.30   π.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                              ΣΑΛΠΕΑΣ

11.30-1         π.μ.       ΚΛΕΙΩ                                                            ΣΑΛΠΕΑΣ                                            

1-3       μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε-ΣΤ ( φιλικό )                            ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ  11/2

9-10.15         π.μ.      ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                                                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10-11.30        π.μ.     ΚΛΕΙΩ                                                                ΓΥΜΝΑΣΙΟ                         

11.30-1           μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ                  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1-2.15             μ.μ.       ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                                   ΣΑΛΠΕΑΣ

2.15-3.30        μ.μ.        ΘΑΛΕΙΑ                                                            ΣΑΛΠΕΑΣ

3.30-5             μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                                     ΣΑΛΠΕΑΣ