Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

Το πρόγραμμα της εβδομάδας. Την Τρίτη 1 Μαϊου, δεν θα γίνουν προπονήσεις. Υπάρχουν αλλαγές για τα τμήματα Κορασίδες Β και Κορασίδες Δ-Παγκορασίδες Β

ΔΕΥΤΕΡΑ
2.30-4                μ.μ.                          ΠΑΓΚΟΡ.  Α                                Σαλπέας
4-5.30                μ.μ.                         ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                     Γυμνάσιο
5.30-7                μ.μ.                                   Κενό                                      Γυμνάσιο   
7-8.30                μ.μ.                    ΚΟΡ. Β-Δ, ΠΑΓΚΟΡ. Β                    Σαλπέας
8-9                     μ.μ.                          ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                     ΣΝΔ
ΤΕΤΑΡΤΗ
2.30-4              μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                                Σαλπέας
4-5.30              μ.μ.                 ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                       Γυμνάσιο
5.30-7              μ.μ.                 ΘΑΛΕΙΑ                                                  Γυμνάσιο
6-7                   μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                    ΣΝΔ
7-8.30              μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                 Γυμνάσιο
7-8                   μ.μ.                 ΚΟΡ. Δ-ΠΑΓΚΟΡ. Β                                   ΣΝΔ
8-9                   μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                           ΣΝΔ
8.30-10            μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡ. Α                                            Σαλπέας
ΠΕΜΠΤΗ
2.30-4             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                  Γυμνάσιο
3.45-5.15        μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                                 Γυμνάσιο
5.30-7             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣ. Β-Δ,ΠΑΓΚΟΡ. Β                           Γυμνάσιο
8.30-10.30      μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ.   Α                                           Σαλπέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.30-4             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                Σαλπέας
3.30-4.45        μ.μ.                  ΚΟΡ.  Β-Δ, ΠΑΓΚΟΡ.Β                          Γυμνάσιο
4.30-5.45        μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                                Γυμνάσιο
5.45-7             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Α                                            Γυμνάσιο
8-9                  μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                       ΣΝΔ