Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Το ( νέο ) πρόγραμμα προπονήσεων του διημέρου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
4-5.30           μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε-Κλειώ                             Σαλπέας
5.30-7           μ.μ.             ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                        Σαλπέας
7-9                μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    Β-Δ                                     ΣΝΔ
8.30-10         μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Α                                         Σαλπέας  

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
5-6.30    μ.μ.                    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Γ                                        Σαλπέας