Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Το προπονητικό πρόγραμμα από 10/4 έως και 15/4 και οι αγώνες μας ( με αλλαγές μετά από μεταβολές από την γηπεδούχο Πετρούπολη και τον επίσης γηπεδούχο Μίλωνα )

ΤΡΙΤΗ
5.30-7             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                            Σαλπέας
8-9                  μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                ΣΝΔ
8.30-10           μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                 Σαλπέας
ΤΕΤΑΡΤΗ
2.30-4              μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                       Σαλπέας
4-5.30              μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                 Σαλπέας
5.30-7              μ.μ.                 ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ             Σαλπέας
6-7                   μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                        ΣΝΔ
7-8.30              μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                         Γυμνάσιο
7-9                   μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                 ΣΝΔ
ΠΕΜΠΤΗ
2.30-4             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                         Γυμνάσιο
4-5                  μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                         Σαλπέας
3.45-5.15        μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                        Γυμνάσιο
5.30-7             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣ. Δ-ΠΑΓΚΟΡ. Β                  Γυμνάσιο
8-9                  μ.μ.                  ΚΛΕΙΩ                                             ΣΝΔ
8.30-10           μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Γ                                Σαλπέας
10-11.30         μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                Σαλπέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.30-4             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                         Σαλπέας
4-5.30             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                         Σαλπέας
3.30-5             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β                                Γυμνάσιο
5-6.30             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                       Γυμνάσιο
5.30-7             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                  Σαλπέας
6.30-8             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣ. Δ-ΠΑΓΚΟΡ. Β                   Γυμνάσιο
8-9                  μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                  ΣΝΔ
ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.15           π.μ.                     ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                               Σαλπέας
9-10.30           π.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                Σαλπέας
10.15-11.30    π.μ.                     ΘΑΛΕΙΑ                                           Σαλπέας
10-11              π.μ.                     BABY VOLLEY                                Σαλπέας
11.30-1           μ.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                        Σαλπέας
1-2.30             μ.μ.                    ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                Γυμνάσιο
2.30-4             μ.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε-ΚΛΕΙΩ         Γυμνάσιο
4.30-6             μ.μ.                    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                         Σαλπέας
ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15           π.μ.                    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                             Σαλπέας
9-10.15           π.μ.                    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-ΠΑΓΚΟΡ. Β        Γυμνάσιο
10.15-11.30    π.μ.                    ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                Γυμνάσιο
11.30-1           μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β                           Γυμνάσιο
11.45-12.45    μ.μ.                     BABY VOLLEY                                 Σαλπέας
1-2.15             μ.μ.                     ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                Σαλπέας
2.15-3.30        μ.μ.                     ΘΑΛΕΙΑ                                            Σαλπέας

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
8.15         μ.μ.   Σάββατο   Πορφύρας-Αιγάλεω
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
3             μ.μ.    Σάββατο   Αρτεμις-Πορφύρας
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β
5             μ.μ.    Σάββατο    Μίλων-Πορφύρας
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ
6             μ.μ.    Κυριακή    Πορφύρας-Πήγασος
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ
3             μ.μ.    Κυριακή    Πετρούπολη-Πορφύρας
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε
5.30        μ.μ.    Κυριακή    Αργυρούπολη-Πορφύρας