Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

Το σημερινό πρόγραμμα ( με μια αλλαγή για τις Κορασίδες Δ )

ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15           π.μ.                    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                             Σαλπέας
10.15-11.30    π.μ.                    ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                Γυμνάσιο
11.30-1           μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β-Δ, ΠΑΓΚΟΡ. Β                 Γυμνάσιο
11.45-12.45    μ.μ.                     BABY VOLLEY                            Σαλπέας
1-2.15             μ.μ.                     ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                             Σαλπέας
2.15-3.30        μ.μ.                     ΘΑΛΕΙΑ                                       Σαλπέας


ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ
6             μ.μ.    Κυριακή    Πορφύρας-Πήγασος
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ
            μ.μ.    Κυριακή    Πετρούπολη-Πορφύρας
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε
5.30        μ.μ.    Κυριακή    Αργυρούπολη-Πορφύρας