Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

Το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας

Το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας, για τις προπονήσεις μας, προσαρμοσμένο ανάλογα.
Γενικά, είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας ότι το βόλεϊ στον Πορφύρα δεν....ακολουθεί το πρόγραμμα του Σχολείου ή του Δημοσίου και οι προπονήσεις καθορίζονται, μόνον, από την διαθεσιμότητα των γηπέδων.
Οι προπονήσεις θα επαναρχίσουν την Τρίτη του Πάσχα, με πρόγραμμα που θα αναρτηθεί την Μεγάλη Παρασκευή.
Ανάλογα με την προσέλευση των αθλητριών, ενδεχομένως θα υπάρξουν αλλαγές γις τις οποίες θα προκύψει ενημέρωση.
Οι Κορασίδες Β-Δ θα προπονηθούν από κοινού, με την κα Στέλλα.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
2.30-4   μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                            Σαλπέας
4-5.30   μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ-Ε-Κλειώ                 Σαλπέας      
7-8.30   μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ                                       Σαλπέας
8-9        μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                  ΣΝΔ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
4-5.30    μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡ.  Δ-Ε-Κλειώ                             Σαλπέας
5.30-7    μ.μ.              ΠΑΓΚΟΡ.   Γ                                             Σαλπέας
5.30-7    μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β-Δ                                     Γυμνάσιο
8.30-10  μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                           Σαλπέας
8-9         μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α                                         ΣΝΔ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
4-5.30    μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡ. Γ-Δ-Ε-Κλειώ                             Σαλπέας
5.30-7    μ.μ.             ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                        Σαλπέας
7-8.30    μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ    Β-Δ                                     Σαλπέας
7-9         μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Α                                          ΣΝΔ      

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
5-6.30    μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Γ                                        Σαλπέας