Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

Στις 10 Ιουλίου οι μεταγραφές


Την Τρίτη 10 Ιουλίου ξεκινά  η μεταγραφική περίοδος στο βόλει.
Σε ότι αφορά το τμήμα μας, η όποια δραστηριότητα υπάρξει, πρώτα θα αποτυπωθεί και μετά θα ανακοινωθεί και πάντως όχι πριν απο το τέλος Αυγούστου, αν κι η μεταγραφική περίοδος λήγει στις 10 Αυγούστου.