Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

Να ένα ωραίο ρεκόρ

Στα 3 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης, το επισκέφθηκαν 5.000.000 επισκέπτες κι απο αυτούς, το 46% είναι Ελληνες.
Το Μουσείο της Ακρόπολης δεν επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό ( να ένα κοινό σημείο του Μουσείου με τον Πορφύρα ) και τα 7.500.000 ευρώ, που απαιτούνται για τα  ετήσια έξοδα του, καλύπτονται απο τα έσοδα απο τα εισιτήρια, το καφέ και τα πωλητήρια του.