Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Οι προπονήσεις έως και την Κυριακή ( υπάρχει αλλαγή το Σάββατο στις Παγκορασίδες Δ-Ε, λόγω αυξημένης προσέλευσης αθλητριών )

ΠΕΜΠΤΗ             30/8    
2.30-4             μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ-Δ                             Σαλπέας
4-5.30             μ.μ.  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Ε                          Σαλπέας
5.30-7             μ.μ.  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                Σαλπέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     31/8
2.30-4             μ.μ.   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                              Σαλπέας
4-5.30             μ.μ.   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Ε-Κλειώ              Σαλπέας
5.30-7             μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ-Δ                               Σαλπέας
5.30-7             μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ               Γυμνάσιο
ΣΑΒΒΑΤΟ            1/9
9-10.30           π.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ               Σαλπέας
9-10.15           π.μ.    ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                   Σαλπέας
10.15-11.30    π.μ.   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                            Σαλπέας
11.30-1           μ.μ.   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                           Σαλπέας
1-2.30             μ.μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ-Δ                             Γυμνάσιο 
2.30-4             μ.μ.   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε-ΚΛΕΙΩ             Γυμνάσιο
ΚΥΡΙΑΚΗ            2/9
9-10.15          π.μ.    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ-Ε-Κλειώ              Σαλπέας
9-10.15          π.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                Γυμνάσιο 
10.15-11.30   π.μ.    ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                              Γυμνάσιο
1-2.15            μ.μ.     ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                    Σαλπέας
2.15-3.45       μ.μ.     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ-Δ                              Σαλπέας