Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Το πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων το Σαββατοκύριακο

ΣΑΒΒΑΤΟ
8.45-10        π.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ     Β                  Σαλπέας
9-10.15        π.μ.         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                      Σαλπέας
10-11           π.μ.         BABY VOLLEY                   Σαλπέας
10.15-11.30 π.μ.         ΘΑΛΕΙΑ                                Σαλπέας
11.30-1        μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ               Σαλπέας
1-2.30          μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ               Γυμνάσιο

   
ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15         π.μ.       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ              Σαλπέας
10.15-11.30  π.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Δ                  Γυμνάσιο
11.30-1         μ.μ.       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ              Γυμνάσιο
11.30-12.30   μ.μ.      BABY VOLLEY                   Σαλπέας
1-2.15           μ.μ.       ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                      Σαλπέας
2.15-3.30      μ.μ.       ΘΑΛΕΙΑ                                Σαλπέας
4-6                μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Ε                 Γυμνάσιο         ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ
5.30  μ.μ.  Πορφύρας Γ-Ηλιούπολη Δ              Σαλπέας
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
6    μ.μ.      Μαρκόπουλο-Πορφύρας              Μαρκόπουλο
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ
7.30    μ.μ.  Πετρούπολη Γ-Πορφύρας Δ        Πετρούπολη 
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
8  μ.μ.     Πορφύρας- Περιστέρι                      Σαλπέας

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β
4    μ.μ.     Πορφύρας- Πανιώνιος                   Σαλπέας