Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις προπονήσεις

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ, αλλάζουν τα δεδομένα για τη συμμετοχή σε προπονήσεις και απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν : 

Αθλητές/αθλήτριες έως 11 ετών: δύο (2) self-test ανά εβδομάδα παρουσία του υπεύθυνου covid της ομάδας

Αθλητές/αθλήτριες 12 έως 15 ετών: ένα (1) rapid test την εβδομάδα και ένα (1) self-test την εβδομάδα παρουσία του υπεύθυνου covid της ομάδας

Αθλητές/αθλήτριες 16 ετών και άνω : δύο (2) rapid test την εβδομάδα

* εξαιρούνται από την υποχρέωση ελέγχων οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ, το οποίο εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση