Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

Πρόγραμμα 27-30/10 ( νέο )

Η μετάθεση της ώρας έναρξης του αγώνα των Κορασίδων Α του Πορφύρα με τον Ολυμπιακό από τις 12 μ.μ. στις 2 μ.μ. φέρνει αλλαγές στο πρόγραμμα προπονήσεων το Σάββατο, καθώς, μετατίθενται για αυτή την ημέρα οι προπονήσεις που χάνει την Παρασκευή το Προαγωνιστικό. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας :

ΠΕΜΠΤΗ  27/10

2.45-4.15     μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4.30-6      μ.μ.             ΝΕΑΝΙΔΕΣ                           ΣΑΛΠΕΑΣ

6.15-7.30  μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6-7.30        μ.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2        ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

6.30-8       μ.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 1         ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ  

10-11.30  μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                       ΣΑΛΠΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28/10 ( ΡΕΠΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ   29/10

8.45-10    π.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                            ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.15   π.μ.          ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                           ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.15   π.μ.          ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10.15-11.30 π.μ.     ΘΑΛΕΙΑ                                      ΣΑΛΠΕΑΣ

11.30-1     μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ ( ΦΙΛΙΚΟ )      ΣΑΛΠΕΑΣ

2             μ.μ.        ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α

1-2.30       μ.μ.         ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2               ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2.30-4       μ.μ.         ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 1               ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5-6.30      μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                        ΣΑΛΠΕΑΣ           

ΚΥΡΙΑΚΗ   30/10

8.45-10   π.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                          ΣΑΛΠΕΑΣ

9-10.15   π.μ.            ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                             ΓΥΜΝΑΣΙΟ

10.15-11.30 π.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                          ΓΥΜΝΑΣΙΟ

11.30-1  μ.μ.             ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                           ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1-2.15  μ.μ.               ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                           ΣΑΛΠΕΑΣ

2.15-3.30  μ.μ.           ΘΑΛΕΙΑ                                   ΣΑΛΠΕΑΣ

3.30-5.30   μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                           ΣΑΛΠΕΑΣ

4-5.30       μ.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ   2               ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7      μ.μ.            ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ   1               ΓΥΜΝΑΣΙΟ

8  μ.μ.                       ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ      ΝΕΑΝΙΔΕΣ, ΣΑΛΠΕΑΣ