Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Το σημερινό μας πρόγραμμα

Το σημερινό μας πρόγραμμα ( με το ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 1 πάνε όσα παιδιά έρχονταν έως τώρα και με το ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2 τα καινούρια, αναφερόμαστε πάντα σε μαθήτριες Α-Β-Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου )  :  

ΠΕΜΠΤΗ  6/10

2.45-4.15     μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4.30-6      μ.μ.             ΝΕΑΝΙΔΕΣ                           ΣΑΛΠΕΑΣ

6.15-7.30  μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6-7.30      μ.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2              ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

6.30-8       μ.μ.           ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 1              ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

10-11.30  μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                       ΣΑΛΠΕΑΣ