Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

Οι προπονήσεις μας 27-30 Δεκεμβρίου

Το πρόγραμμα των προπονήσεων  27-30/12  :

Νέα παιδιά Α-Β-Γ-Δ Δημοτικού πάνε στα Πορφυράκια, Ε-ΣΤ στην Τερψιχόρη, Α-Β-Γ  Γυμνασίου και Α Λυκείου στο Προαγωνιστικό που έχει αλλαγές για αυτή την εβδομάδα στις προπονήσεις.

ΤΡΙΤΗ     27/12

2.30-4       μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4-5.30       μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ     

4-5.30       μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                      ΣΑΛΠΕΑΣ

5.30-7      μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                        ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6-8           μ.μ.       ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 1-2               ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

8-9           μ.μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                      ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

8.30-10.30  μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                        ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12

2.45-4      μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                          ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4-5.15      μ.μ.         ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                          ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3.30-5      μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                           ΣΑΛΠΕΑΣ

5-6.30      μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                           ΣΑΛΠΕΑΣ        

5.15-6.30   μ.μ.      ΘΑΛΕΙΑ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ              ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6.30-7.45   μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε                            ΓΥΜΝΑΣΙΟ

7.45-9        μ.μ.      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ  29/12

2.45-4.15     μ.μ.        ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ -Ε ( φιλικό )    ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6.15-7.45   μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Γ (φιλικό)      ΓΥΜΝΑΣΙΟ

6-8            μ.μ.       ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2               ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

10-11.30  μ.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΤ                      ΣΑΛΠΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30/12

3.30-5      μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                     ΓΥΜΝΑΣΙΟ

2.30-4      μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Ε                                  ΣΑΛΠΕΑΣ

4-5.30      μ.μ.        ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 1-2                           ΣΑΛΠΕΑΣ

5-6.30      μ.μ.     ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ-ΘΑΛΕΙΑ   ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5.30-7     μ.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                                        ΣΑΛΠΕΑΣ

6.30-8     μ.μ.          ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                ΓΥΜΝΑΣΙΟ