Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας για τις υποδομές μας

Παιδιά που δεν εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα που τώρα έχουν, για τις προπονήσεις, θα θέλαμε να δώσουν στα τμήματα τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ώστε να ξέρουμε εντέλει ποιές ημέρες και ώρες ΔΕΝ μπορούν.
Επίσης, προς το παρόν τουλάχιστον, παιδιά που καλύπτονται από άλλες προπονήσεις, τμημάτων συγγενών με το δικό τους, μπορούν να πάνε σε άλλο τμήμα, ώστε να μην μείνουν εκτός γηπέδου, αλλά, μόνο μετά από συνεννόηση με την προπονήτρια ή τον προπονητή τους.
Το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας, τελευταίας μεταβατικής, για τις υποδομές μας :

ΔΕΥΤΕΡΑ
4-5.30            μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                      Σαλπέας
7-8.30            μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                      Σαλπέας
         

ΤΡΙΤΗ
4-5.15           μ.μ.                   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ            Γυμνάσιο
4-5.30           μ.μ.                   ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ          Σαλπέας
5.15-6.45      μ.μ.                   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Γ                    Γυμνάσιο
5.30-7           μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ             Σαλπέας
6.45-8          μ.μ.                   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α                     Γυμνάσιο

ΤΕΤΑΡΤΗ
2.30-4         μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                     Γυμνάσιο
2.30-4         μ.μ.                     ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ                    Σαλπέας
4-5.30         μ.μ.                     ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                    Σαλπέας
5.30-7        μ.μ.                      ΘΑΛΕΙΑ                                Σαλπέας
7-8.30        μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α                  Γυμνάσιο

ΠΕΜΠΤΗ
2.30-4       μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                    Γυμνάσιο
4-5.30       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Δ           Σαλπέας  
5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ            Γυμνάσιο
10-11.30   μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                     Σαλπέας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.30-4       μ.μ.                      ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ         Σαλπέας
4-5.30       μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                     Σαλπέας
4-.5.30      μ.μ.                      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                     Γυμνάσιο
5.30-7      μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ            Γυμνάσιο
5.30-7       μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ             Σαλπέας