Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Για να μη ξεχνιόμαστε...Από τις Κάρτες Μέλους-Διαρκείας, θα μπορέσουμε να καλύψουμε μέρος των εξόδων του τμήματος...Κυρίως, θα αισθανθούμε ότι εντέλει, πράγματι, δεν είναι ταξίδι για λίγους, αλλά, υπόθεση πολλών...