Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Οι προπονήσεις του Σαββατοκύριακου

Οι προπονήσεις του Σαββατοκύριακου για τις υποδομές μας ( θυμίζουμε ότι οι Κορασίδες έχουν αγώνες, οπότε, ανάλογα, προσαρμόζεται το πρόγραμμα τους ) :

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.30           π.μ.                          ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ             Σαλπέας
9-10.15           π.μ.                          ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                         Σαλπέας
9.30-11           π.μ.                           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Δ              ΣΕΦ
10-11              π.μ.                           BABY VOLLEY                         Σαλπέας
10.15-11.30    π.μ.                           ΘΑΛΕΙΑ                                    Σαλπέας
11.30-1           μ.μ.                           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ           Γ               Σαλπέας
1-2.30             μ.μ.                           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ          Β                Γυμνάσιο                      
2.30-4             μ.μ.                           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                Γυμνάσιο
2.30-4             μ.μ.                           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ          Δ                ΣΕΦ

ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15          π.μ.                            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Δ              Γυμνάσιο  
10.15-11.30   π.μ.                            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Γ               Γυμνάσιο
11.30-1          μ.μ.                            ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ             Γυμνάσιο
1-2.15            μ.μ.                            ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                         Σαλπέας
1.30-2.30       μ.μ.                            BABY   VOLLEY                        Σαλπέας
2.15-3.30       μ.μ.                            ΘΑΛΕΙΑ                                     Σαλπέας