Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου για τις υποδομές μας

Αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς, οι Κορασίδες μας δεν έχουν αγώνες, το πρόγραμμα προπονήσεων τροποποιείται ως εξής :

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.30           π.μ.                 ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                  Σαλπέας
9-10.15           π.μ.                 ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                             Σαλπέας
9.30-11           π.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                     ΣΕΦ
11-12.30         μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Γ                              ΣΕΦ
10-11              π.μ.                 BABY  VOLLEY                              Σαλπέας
10.15-11.30    π.μ.                 ΘΑΛΕΙΑ                                          Σαλπέας
11.30-1           μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                       Σαλπέας
1-2.30             μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β                               Γυμνάσιο
2.30-4             μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                               Γυμνάσιο
5.30-7             μ.μ.                 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                               Σαλπέας

ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15          π.μ.                   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                      Γυμνάσιο
10.15-11.30   π.μ.                   ΚΛΕΙΩ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ                   Γυμνάσιο
11.30-1          μ.μ.    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ        Γυμνάσιο  ( φιλικό )
1-2.15            π.μ.                  ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                               Σαλπέας
1.30-2.30       μ.μ.                  BABY  VOLLEY                               Σαλπέας
2.15-3.30       μ.μ.                  ΘΑΛΕΙΑ                                           Σαλπέας
4                    μ.μ.                ΑΓΩΝΑΣ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ                    Σαλπέας
7                    μ.μ.              ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β       Σαλπέας    ( φιλικό