Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Το προπονητικό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.30         π.μ.         ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β-Δ                Σαλπέας
9-10.15         π.μ.              ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                   Σαλπέας
10-11            π.μ.              BABY VOLLEY                    Σαλπέας
10.15-11.30  π.μ.              ΘΑΛΕΙΑ                               Σαλπέας
11.30-1         μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡ. Δ                           Σαλπέας
1-2.30           μ.μ.        ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ         Γυμνάσιο
2.30-4           μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡ. Γ                           Γυμνάσιο
4.15-5.45      μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡ. Α                           Σαλπέας
5.45-7.15      μ.μ.             ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ            Σαλπέας

ΚΥΡΙΑΚΗ
10.15-11.30   π.μ.         ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ         Γυμνάσιο
11.30-1          μ.μ.        ΠΑΓΚΟΡ. Β-Γ, ΚΟΡ. Β-Δ        Γυμνάσιο  ( Φιλικό )
11.30-1          μ.μ.               ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                   Σαλπέας
11.45-12.45   μ.μ.               BABY VOLLEY                     Σαλπέας
1-2.15            μ.μ.               ΘΑΛΕΙΑ                               Σαλπέας