Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Οι προπονήσεις του Σαββατοκύριακου. Εκκρεμεί ενημέρωση για τις Κορασίδες Β για το Σάββατο. Περιμένουμε την προσέλευση στις προπονήσεις. Καλή επιτυχία στα παιδάκια μας που δίνουν για πτυχία γλωσσομάθειας.

ΣΑΒΒΑΤΟ
9-10.30         π.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                  Σαλπέας
9-10.15         π.μ.            ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                           Σαλπέας
10.15-11.30  π.μ.            ΘΑΛΕΙΑ                                                       Σαλπέας
10-11            π.μ.             BABY VOLLEY                                            Σαλπέας
11.30-1         μ.μ.           ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                     Σαλπέας
1-2.30           μ.μ.           ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                             Γυμνάσιο
2.30-4           μ.μ.           ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-ΠΑΓΚΟΡ. Β                      Γυμνάσιο
4-5.15           μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ   Ε-ΚΛΕΙΩ                   Σαλπέας
5.15-6.30      μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                                     Σαλπέας
6.30-8           μ.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                    Σαλπέας

ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15         π.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β, ΝΕΑΝΙΔΕΣ                 Γυμνάσιο
9-10.15         π.μ.            ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Ε-ΚΛΕΙΩ                      Σαλπέας
10.15-11.30  π.μ.            ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-ΠΑΓΚΟΡ. Β                      Γυμνάσιο
11.30-1         μ.μ.            ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ                             Γυμνάσιο
11.45-12.45  μ.μ.            BABY VOLLEY                                              Σαλπέας
1-2.15           μ.μ.            ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ                                             Σαλπέας
2.15-3.30      μ.μ.            ΘΑΛΕΙΑ                                                         Σαλπέας