Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Το σημερινό προπονητικό πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.30-4             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ                                Σαλπέας
3.30-4.45        μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Β-Δ, ΠΑΓΚΟΡ. Β             Γυμνάσιο
4.30-5.45        μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ                                Γυμνάσιο
8.30-10           μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                Σαλπέας                
8-9                  μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α                                       ΣΝΔ