Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Τακτοποίηση

Επειδή συσσωρεύονται εκκρεμότητες σε ότι αφορά τις καταβολές συνδρομών, με συνέπεια να προκύπτουν δυσλειτουργίες στο τμήμα, παρακαλούμε για την τακτοποίηση τους, καθώς, ειδικά σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι φανερό ότι προκύπτουν, πλέον, σημαντικές υποχρεώσεις.
Βεβαίως, άνθρωποι είμαστε και οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά, λύσεις δίδονται μόνο με τη συννενόηση, όπου και εάν υπάρχει πρόβλημα.
Να είστε καλά.