Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Οι προπονήσεις μας την Κυριακή. Προσοχή : Τουρνουά για Πορφυράκια-Θάλεια


ΚΥΡΙΑΚΗ
9-10.15         π.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ         Σαλπέας
10.15-11.30  π.μ.                  ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ      Γυμνάσιο
10.15-12.15  μ.μ.              ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ       Σαλπέας  ( Τουρνουά με Φοίνικα )
11.30-1         μ.μ.                       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ          Γυμνάσιο
11.45-12.45  μ.μ.                       BABY VOLLEY                   Σαλπέας
12.15-2.15    μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡ. Ε-ΚΛΕΙΩ          Σαλπέας ( φιλικό με Φοίνικα )
2.15-3.30      μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡ.Β-ΚΟΡ. Β-Δ           Σαλπέας