Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

Το προπονητικό πρόγραμμα της εβδομάδας. ΠΡΟΣΟΧΗ : Υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες 3 εβδομάδες.

ΔΕΥΤΕΡΑ

2.30-4                μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡ.  Α                                Σαλπέας
4-5.30                μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                    Σαλπέας
5.30-7                μ.μ.                      ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Ε               Σαλπέας   
7-8.30                   μ.μ.                         ΚΟΡ. Β-Δ, ΠΑΓΚΟΡ.Β                   Σαλπέας
ΤΡΙΤΗ
4-5.30             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-ΝΕΑΝΙΔΕΣ                Γυμνάσιο
4-5.30             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ                             Σαλπέας
5.30-7             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ-Ε                          Σαλπέας
5.30-7             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β-Δ, ΠΑΓΚΟΡ.Β              Γυμνάσιο          
ΤΕΤΑΡΤΗ
2.30-4.30         μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β, ΝΕΑΝΙΔΕΣ              Σαλπέας
5.30-7              μ.μ.                 ΠΟΡΦΥΡΑΚΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ                        Σαλπέας
7-8.30              μ.μ.                 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ-Α                             Γυμνάσιο
8.30-10           μ.μ.                  ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                             Σαλπέας
ΠΕΜΠΤΗ
5.30-7             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣ. Α-Β, ΝΕΑΝΙΔΕΣ                       Σαλπέας
8.30-10.30      μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ.   Α                                            Σαλπέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3.30-5             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Δ-Ε                                         Σαλπέας
5-6.30             μ.μ.                  ΠΑΓΚΟΡ. Α-Β                                         Σαλπέας
6.30-8             μ.μ.                  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α-Β,ΝΕΑΝΙΔΕΣ                 Γυμνάσιο